Original title: Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce
Authors: Svobodová, Lenka
Document type: Final reports
Year: 2004
Language: cze
Abstract: Cílem řešení projektu je analýza relevantních faktorů ovlivňujících produktivitu práce. Jedná se zejména o posouzení vlivu následujících faktorů. Pracovních podmínek, pracovního prostředí, bezpečnosti práce, pracovního uspokojení, životního stylu a životních podmínek. Zpracování a vyhodnocení zjištěných poznatků a údajů včetně priorizace faktorů z hlediska závažnosti jejich působení. Návrh řešení a konkretizaci opatření a postupů směřujících ke zlepšování organizace a kultury práce, pracovních a životních podmínek a zlepšení zdraví a životní pohody. Hlavním cílem řešení je potvrzení či vyvrácení stanovených pracovních hypotéz.
Keywords: injuries; labour productivity; occupational diseases; organization of work; productivity; safety of work; sociology; software; bezpečnost práce; kultura bezpečnosti; nemoci z povolání; organizace práce; pracovní neschopnost; produktivita; produktivita práce; sociologie; software; úrazy
Project no.: HS 63/01
Funding provider: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-170397


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Reports > Final reports
 Record created 2014-02-03, last modified 2018-10-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share