Original title: Hodnocení vlastností rekultivačních materiálů z hlediska požadavků na ochranu půdy a vody
Authors: Sáňka, Milan
Document type: Studies
Year: 2004
Language: cze
Abstract: Práce by měla sloužit jako podklad pro návrh metodiky, případně technické normy pro hodnocení kvality rekultivačních materiálů a posouzení jejich možnosti a vhodnosti jejich využití pro rekultivace. Práce uvádí výklad legislativních opatření v ČR, které se týkají provádění rekultivací a vlastností rekultivačních materiálů. Dále jsou uvedeny přístupy k řešení problematiky v jiných zemích. Jsou charakterizovány hlavní skupiny používaných rekultivačních materiálů, od čisté zeminy získané při skrývkách až po materiály vyrobené speciálními postupy, především ze surovin odpadů. Důležitou roli zde hrají komposty. Hlavní náplní práce je návrh specifikace fyzikálních, chemických a biologických vlastností a parametrů materiálů vhodných k rekultivacím půdy a tvorbě krajiny postižené těžbou a jinou devastační činností. Při tom jsou zohledněny rekultivace zemědělské a nezemědělské. Práce obsahuje přehled literatury a přehled použitých domácích a zahraničních legislativních předpisů.
Keywords: compost; land reclamation; landscape after mining; methodology; soil; waste; kompost; krajina po těžbě důlní; metodika; odpady; půda; rekultivace půdy
Project no.: g/197/04

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0070ZH0

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126309


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share