Název: Hodnocení vlastností rekultivačních materiálů z hlediska požadavků na ochranu půdy a vody
Autoři: Sáňka, Milan
Typ dokumentu: Studie
Rok: 2004
Jazyk: cze
Abstrakt: Práce by měla sloužit jako podklad pro návrh metodiky, případně technické normy pro hodnocení kvality rekultivačních materiálů a posouzení jejich možnosti a vhodnosti jejich využití pro rekultivace. Práce uvádí výklad legislativních opatření v ČR, které se týkají provádění rekultivací a vlastností rekultivačních materiálů. Dále jsou uvedeny přístupy k řešení problematiky v jiných zemích. Jsou charakterizovány hlavní skupiny používaných rekultivačních materiálů, od čisté zeminy získané při skrývkách až po materiály vyrobené speciálními postupy, především ze surovin odpadů. Důležitou roli zde hrají komposty. Hlavní náplní práce je návrh specifikace fyzikálních, chemických a biologických vlastností a parametrů materiálů vhodných k rekultivacím půdy a tvorbě krajiny postižené těžbou a jinou devastační činností. Při tom jsou zohledněny rekultivace zemědělské a nezemědělské. Práce obsahuje přehled literatury a přehled použitých domácích a zahraničních legislativních předpisů.
Klíčová slova: kompost; krajina po těžbě důlní; metodika; odpady; půda; rekultivace půdy; compost; land reclamation; landscape after mining; methodology; soil; waste
Číslo projektu: g/197/04

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0070ZH0

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126309


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Analytické a metodické materiály > Studie
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2015-12-11.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet