Název: Limity pro použití a využití kalů
Autoři: Vencovský, Tomislav
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2004
Jazyk: cze
Abstrakt: Řešení projektu bylo zaměřeno na porovnání limitních hodnot kalů z ČOV, uváděných v příslušných právních předpisech, k hodnotám zjištěným přímo v provozních podmínkách při nakládání s těmito kaly, a to vždy ve vztahu k různým způsobům nakládání s kaly z ČOV. Porovnány byly hodnoty zemědělské půdy a na ní pěstované kukuřice na pozemku s aplikovanými kaly z ČOV a na pozemku bez aplikace kalů, dále parametry kalů z různých typů ČOV ve vztahu k legislativě pro přímou aplikaci kalů na zemědělské pozemky. Byla zajištěna rekultivace staré skládky domovních odpadů za použití kalů z ČOV s následným sledováním vlivu rekultivace na okolní prostředí, byly zajištěny hodnoty vypouštěných odpadních vod u různých producentů a zahájeno zajišťování podkladů pro ekonomické vyhodnocování nákladů spojených s nakládání s kaly z ČOV.
Klíčová slova: analýza kalu; charakteristika kalu; kal čistírenský; kompostárna; rekultivace skládky; skládka odpadů; využití kalu; využití zemědělské; agricultural exploitation; composting plant; landfill reclamation; sewage sludge; sludge analysis; sludge characterisation; sludge utilisation; waste landfill
Číslo projektu: VaV/720/12/03

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007LSRE

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126263


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2015-12-11.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet