Original title: Limity pro použití a využití kalů
Authors: Vencovský, Tomislav
Document type: Progress reports
Year: 2004
Language: cze
Abstract: Řešení projektu bylo zaměřeno na porovnání limitních hodnot kalů z ČOV, uváděných v příslušných právních předpisech, k hodnotám zjištěným přímo v provozních podmínkách při nakládání s těmito kaly, a to vždy ve vztahu k různým způsobům nakládání s kaly z ČOV. Porovnány byly hodnoty zemědělské půdy a na ní pěstované kukuřice na pozemku s aplikovanými kaly z ČOV a na pozemku bez aplikace kalů, dále parametry kalů z různých typů ČOV ve vztahu k legislativě pro přímou aplikaci kalů na zemědělské pozemky. Byla zajištěna rekultivace staré skládky domovních odpadů za použití kalů z ČOV s následným sledováním vlivu rekultivace na okolní prostředí, byly zajištěny hodnoty vypouštěných odpadních vod u různých producentů a zahájeno zajišťování podkladů pro ekonomické vyhodnocování nákladů spojených s nakládání s kaly z ČOV.
Keywords: agricultural exploitation; composting plant; landfill reclamation; sewage sludge; sludge analysis; sludge characterisation; sludge utilisation; waste landfill; analýza kalu; charakteristika kalu; kal čistírenský; kompostárna; rekultivace skládky; skládka odpadů; využití kalu; využití zemědělské
Project no.: VaV/720/12/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007LSRE

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126263


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share