Original title: Konference krajinotvorných programů. Průhonice 2004
Authors: Český svaz ochránců přírody - 01 - 43 ČSOP, Praha ; Němec, Jan
Document type: Proceedings
Year: 2004
Language: cze
Abstract: CD-ROM obsahuje příspěvky do sborníku ve formátu htm. Obsah sborníku: Převody státní zemědělské půdy pro realizaci krajinotvorných programů. Strukturovaný přístup k řešení erozních a transportních procesů v krajině. RUBIKOVA KOSTKA - východiska, metody a nástroje obecné ochrany přírody. Historická krajina z ptačí perspektivy: archív letecké fotografie Archeologického ústavu AV ČR. Krajinotvorné programy a možnost jejich využití v prevenci před povodněmi a v plánování v oblasti vod. Krajinotvorné programy v oblasti Krkonošského národního parku. Současný stav revitalizace vodních toků v jižních Čechách. Zemědělská politika, agroenvironmentální programy a ochrana přírody. Geologické podklady pro krajinotvorné programy. Zemědělské hospodaření ve velkoplošných zvláště chráněných územích. Vliv očekávaných globálních změn podnebí na vodní ekosystémy. Možnosti statistického vyhodnocení krajinotvorných programů. Využívání podkladových materiálů pro praktickou realizaci opatření v rámci krajinotvorných programů. Změny přírodního prostředí jako indikátor povodňového rizika. Aplikace ekohydrologického monitoringu při revitalizaci vodních toků. Strom jako svébytný biotop.
Keywords: agricultural land; climatic change; conference; erosion; flood control; historical landscape; landscape-forming programme; nature conservation; NP Krkonoše Mts.; proceedings; revitalisation of river systems; specially protected area; tree; water ecosystem; ekosystém vodní; eroze; konference; krajina historická; NP Krkonoše; ochrana před povodněmi; ochrana přírody; program krajinotvorný; půda zemědělská; revitalizace systémů říčních; sborník; strom; změna podnebí; území chráněné zvláště
Project no.: g/108/04

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00717G8

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125960


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Conference materials > Proceedings
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share