Název: Prognóza eutrofizace a výskytu vodních květů v údolní nádrži Lipno se zřetelem k pobřežním zónám využívaným k rekreaci a návrh zásahů k zamezení nepříznivého vývoje
Autoři: Hydrobiologický ústav ČSAV, České Budějovice ; Čech, S. ; Vyhnálek, V. ; Hejzlar, J.
Typ dokumentu: Studie
Rok: 1991
Jazyk: cze
Abstrakt: Ve zprávě jsou shrnuty výsledky sledování nádrže Lipno v období duben až září 1991. Na základě tohoto sledování byla vypracována prognóza kvality vody v nádrži pro různé varianty likvidace odpadních vod a eliminace přísunu fosforu do nádrže. Pozornost byla věnována především prognóze výskytu vodních květů planktonních sinic.
Klíčová slova: eutrofizace; fosfor; fytoplankton; historické metody; metoda analytická; nádrž přehradní; nádrž vodní; plankton; sinice; VD Lipno; vody odpadní; zooplankton; analytical method; blue-green alga; cyanophyta; dam; eutrophication; historical methods; Lipno reservoir; phosphorus; phytoplankton; plankton; sewage; water reservoir; zooplankton

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S1PD8

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118458


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Analytické a metodické materiály > Studie
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2017-02-02.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet