Název: Kontaminace ovzduší a riziko zatížení lidského organismu polyaromatickými uhlovodíky a jejich deriváty v ČR
Autoři: Pokorný, Bohumil ; Holoubek, Ivan ; Krajská hygienická stanice Brno
Typ dokumentu: Grantové zprávy
Rok: 1997
Jazyk: cze
Nakladatel: Iga MZ ČR
Klíčová slova: environmentální vědy; polycyklické uhlovodíky aromatické; veřejné zdravotnictví; vystavení vlivu životního prostředí; životní prostředí - znečištění; public health service
Poznámka: Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR; Doba řešení: 1995-1996

Instituce: Národní lékařská knihovna (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v NLK. Dokument je dostupný též v digitální formě v Digitální knihovně NLK. Přístup může být vázán na prohlížení z počítačů NLK.
Externí umístění souboru: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00111507
Původní záznam: http://www.medvik.cz/link/MED00111507

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-116965


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Kultura > Knihovny > Národní lékařská knihovna
Zprávy > Grantové zprávy
 Záznam vytvořen dne 2012-07-13, naposledy upraven 2020-03-26.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet