Výroční zprávy

Nejnovější přírůstky:
2017-08-31
13:54
Biologické hodnocení lomu Rožmitál
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav ; Branda, Jaroslav
Bylo v celém areálu lomu bylo doloženo 287 druhů rostlin a 631 živočichů, z toho jsou chráněny podle Vyhlášky MŽP 395/92 Sb. tyto druhy: krajník hnědý (Calosoma inquisitor), střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri) a otakárek fenyklový (Papilio machaon), ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka obecná (Lacerta agilis).. Jsou posouzeny vlivy rozšíření těžby na rostliny a živočichy a navržena kompenzační opatření v rekultivované části lomu (Homole).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-08-30
13:54
Výroční zpráva ČRDM 2015
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-08-30
13:54
Výroční zpráva ČRDM 2014
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-08-30
13:54
Výroční zpráva ČRDM 2013
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-08-30
13:54
Výroční zpráva ČRDM 2012
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2012.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-08-30
13:54
Výroční zpráva ČRDM 2011
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2011.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-08-30
13:54
Výroční zpráva ČRDM 2010
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2010.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-08-30
13:54
Výroční zpráva ČRDM 2009
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2009.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-08-30
13:54
Výroční zpráva ČRDM 2008
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2008.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-08-30
13:54
Výroční zpráva ČRDM 2007
Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2007.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam