Národní knihovna ČR

Nejnovější přírůstky:
2018-07-09
17:25
Měření světlostálosti materiálů novodobých knižních vazeb systémem Mikrofadeometr
Vávrová, Petra ; Neoralová, Jitka ; Palánková, Lucie
Cílem metodiky je představení principu a techniky měření pomocí systému Mikrofadeometr a jeho využití pro zjišťování světlostálosti materiálů za účelem účinnější ochrany materiálů kulturního dědictví citlivých na světlo.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-10-07
13:06
Ověřená technologie dezinfekce knih parami složek esenciálních olejů
Neuvirt, Jiří, ; Volejníková, A.
Předložená technologie je realizací výsledků výzkumu podmínek fungicidních účinků vybraných složek esenciálních olejů (EOS). Technologie byla vyvinuta pro aplikaci ve víceúčelové vakuové komoře (VVK), která je v majetku Národní knihovny ČR.

Úplný záznam
2016-10-07
13:06
International Digital Library of Manuscripts
Knoll, Adolf,
The Manuscriptorium Digital Library is Europe’s largest digital library of manuscripts providing access to data from more than 120 institutions across Europe incl. ca. 55 most important Czech collections. In March 2015, it contained 43,372 fully digitized documents and more than 337,000 bibliographic records. The documents are not only of European origin (Western, Slavonic, Hebrew, Armenian …), but there are also data representing Arabic, Persian, Ottoman, Indian and other manuscript traditions. The digital library was launched in 2003 by the National Library of the Czech Republic, in partnership with the Czech AiP Beroun Company. In comparison and in contrast with other aggregation services, it provides seamless access to full digital documents on the fly, reusing thus repositories of partner digital libraries. Users do not need to travel or to navigate from one physical place or digital library to another one to access needed documents. Manuscriptorium provides uniform interface to any data from any digital library that signed the partnership agreement. The internal metadata solution is based on the robust TEI P5 approach and suits both library and researchers’ requirements for description and structuring. It aggregates not only fully digitized documents, but also the partially digitized ones and bibliographic records. It contains manuscripts as well as old printed books, historical maps, and historical posters. The documents are mostly represented by digital images and in certain extent also by full texts, TEI-structured and unstructured. The Manuscriptorium larger environment provides also online support to TEI authoring and online metadata validation and upload. ...

Úplný záznam
2016-10-07
13:06

Úplný záznam
2016-06-30
17:06
Metodika tvorby rozšířeného záznamu národních autorit : (pro oblast zpracování tisků 16. století).
Bartl, Zdeněk, ; Nejedlý, Tomáš, ; Světlíková, Svojmila, ; Šimek, Libor,
Součástí grantového projektu „Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky“ (řešený v rámci programu NAKI) byl i úkol připravit metodiku pro tvorbu autorit, které bude možné využívat při zpracování tisků 16. století. Řešitelský tým projektu za NK ČR připravil tuto metodiku s ohledem na specifika tisků 16. století a v návaznosti na platnou (obecnou) metodiku tvorby autorit.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-06-30
16:43
Metodika „Průzkum stavu papíru knihovních fondů měřícím systémem SurveNIR“
Vávrová, Petra ; Součková, Magda ; Palánková, Lucie ; Neoralová, Jitka
Cílem předkládané metodiky je pomocí měřícího systému SurveNIR vyhodnotit stav papíru ucelených písemných a knižních sbírek, případně jednotlivých papírových objektů. Získané informace umožní kvalifikovaně rozhodnout o způsobu další péče o tyto sbírky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-06-30
16:43
Katalogizace elektronických publikací - neperiodických monografií - podle RDA ve formátu MARC 21 : certifikovaná metodika 26
Lichtenbergová, Edita, ; Balíková, Marie, ; Benešová, Ludmila, ; Přibylová, Jarmila, ; Svobodová, Jaroslava,
Metodika obsahuje výčet povinných údajů bibliografického záznamu a jejich popis (na úrovni minimálního a doporučeného záznamu pro Souborný katalog ČR), je předpokladem pro sdílení záznamů mezi knihovnami. Vzhledem k tomu, že jsou v metodice akceptovány mezinárodní standardy a zohledněny povinné údaje specifikované v jejich rámci, umožňuje certifikovaná metodika rovněž sdílení záznamů na mezinárodní úrovni.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-06-30
16:43
Metodika výroby a využití adhezivních skeletizačních fólií z japonského papíru na bázi etherů celulózy
Lehovec, Ondřej
Cílem metodiky je vytvořit praktický a standardizovaný postup přípravy adhezivních skeletizačních fólií a podrobně popsat jejich způsob využití při restaurování písemných a knižních historických sbírek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-06-30
16:43
Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru
Benešová, Marie ; Mašková, Ludmila
Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Záměrem bylo vytvořit soubor doporučení k výběru vhodné techniky čištění s ohledem především na rozsah a typ znečištění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-06-30
16:43
Metodika dezinfekce knih napadených plísněmi
Volejníková, A. ; Nováková, J. ; Neuvirt, Jiří,
Cílem metodiky je návod a postup dezinfekce knih v komoře NK za použití složek esenciálních olejů a tedy poskytnout alternativu k dezinfekčnímu postupu za použití činidla ethylenoxidu, který je zdraví škodlivý (mutagen, karcinogen) a proto je jeho použití přísně regulováno a umožněno jen ve speciálních zařízeních.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam