Školství

Hledat jen ve sbírce:
Veřejné vysoké školy (282,380)
Akademie múzických umění v Praze (4,302) Akademie výtvarných umění (9) Česká zemědělská univerzita (4,634) České vysoké učení technické v Praze (6) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (35,828) Masarykova univerzita (12) Mendelova univerzita v Brně (22,674) Ostravská univerzita (1) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2) Univerzita Karlova (110,303) Univerzita Pardubice (9) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (5) Vysoká škola ekonomická v Praze (43,383) Vysoké učení technické v Brně (61,211) Západočeská univerzita v Plzni (1)
Soukromé vysoké školy (40)
Architectural Institute in Prague (2) Prague College (1) Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. (4) Vysoká škola finanční a správní (32) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (1)