Školství

Hledat jen ve sbírce:
Veřejné vysoké školy (247,283)
Akademie múzických umění v Praze (3,964) Akademie výtvarných umění (9) Česká zemědělská univerzita (4,634) České vysoké učení technické v Praze (4) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (30,031) Masarykova univerzita (6) Mendelova univerzita v Brně (22,675) Ostravská univerzita (1) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2) Univerzita Karlova (92,478) Univerzita Pardubice (3) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (2) Vysoká škola ekonomická v Praze (43,379) Vysoké učení technické v Brně (50,094) Západočeská univerzita v Plzni (1)
Soukromé vysoké školy (40)
Architectural Institute in Prague (2) Prague College (1) Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. (4) Vysoká škola finanční a správní (32) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (1)