Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ekologicky šetrná ubytovací zařízení v ČR
Pátková, Adéla
Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout koncept ubytovacího zařízení, který zahrne konkrétní strategie a opatření splňující zásady ekologické udržitelnosti a zeleného managementu. V řešení byly využity výsledky vlastního výzkumu mezi manažery zelených ubytovacích služeb v České republice i další zdroje zabývající se danou problematikou. V souvislosti se zeleným managementem byly zkoumá-ny otázky ekologické certifikace, financí, jednotlivých opatření, překážek, přínosů, spolupráce, pohledu zákazníka a personálu. Jedním ze zjištění je aktuální ne-funkčnost evropské ekologické certifikace v českém hotelnictví. Vytvořené řešení zohledňuje získané poznatky a jeho následná aplikace na existující zařízení přibli-žuje náklady spojené s jeho realizací. Řešení jsou konkrétní, ale přesto aplikova-telná pro jakýkoliv typ ubytovacího zařízení. Výsledky mohou využít jak hoteliéři zajímající se o udržitelnost a hospodárnost ve svém zařízení, tak instituce udělující ekologické certifikace, ale například i zákazníci a běžné domácnosti.
Potenciál environmentálních opatření v ubytovacích zařízeních v oblasti Pelhřimovsko
DUFKOVÁ, Klára
Tato bakalářská práce se zaměřuje na ubytovací zařízení v oblasti Pelhřimovska a jejím cílem je zjistit, zda se chovají šetrně k životnímu prostředí. Zkoumá zda ubytovací zařízení zavádějí environmentální opatření a zda mají zavedenou environmentální politiku či tzv. green management. Problematika ochrany životního prostředí je aktuálním trendem dnešní doby a právě výsledky této práce jsou přínosné pro majitele těchto ubytovacích zařízení. Nejdříve jsou vysvětleny všechny pojmy související s ochranou životního prostředí. Výzkum je prováděn prostřednictvím dotazování. Respondenti jsou dotazováni osobně, telefonicky a emailem. Na základě výsledků výzkumu jsou majitelům ubytovacích zařízení navrhnuty environmentální opatření, která šetří náklady v různých oblastech a jsou šetrná k životnímu prostředí.
Potenciál environmentálních opatření v ubytovacích zařízeních v oblasti ŽELEZNORUDSKO
MACHALOVÁ, Marie
Cílem této bakalářské práce bylo identifikovat existující environmentální opatření v ubytovacích zařízeních v oblasti Železnorudsko, zhodnotit zkušenosti jejich provozovatelů a na základě výsledků navrhnout možnosti budoucího rozvoje těchto zařízení. Informace od jednotlivých provozovatelů ubytovacích zařízení byly sbírány pomocí dotazníkového šetření. Výsledky výzkumu, společně s návrhy pro možný budoucí rozvoj ubytovacích zařízení ve zkoumané oblasti, jsou obsaženy v praktické části.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.