Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti přístupu k obrazovým datům v rámci projektů ÚBMI ve spolupráci s klinickými pracovišti
Jakubíček, Roman ; Nemčeková, Petra ; Ouředníček, Petr ; Chmelík, Jiří
Tento článek zkoumá výzvy a možnosti spojené se zpracováním a sdílením obrazových dat v kontextu biomedicíny a počítačem podporované diagnostiky. S rostoucím výpočetním výkonem a využitím strojového učení se metody analýzy obrazů stávají stále efektivnějšími, ale potýkají se s problémy dostupnosti dat a obtížnou interpretovatelností. Autoři diskutují legislativní a etické aspekty ochrany osobních údajů a upozorňují na význam spolupráce mezi akademickými institucemi a klinickými pracovišti. Článek také prezentuje dva aktuální výzkumné projekty ÚBMI v oblasti analýzy obrazů, tj. analýza trombu v CT mozku a kardiovaskulární zobrazování magnetickou rezonancí, ve kterých se aktuálně využívají pokročilé algoritmy strojového učení. Spolupráce mezi ÚBMI a klinickými pracovišti přináší nové možnosti pro zlepšení diagnostiky a léčby pacientů.
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2017
Český statistický úřad
Publikace obsahuje podrobné roční údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, územního členění, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace (2008 – 2011)
Pejšová, Petra
Prezentace byla vytvořena za účelem obhajoby čtyřletého projektu Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace, který podporovalo MK ČR v rámci výzkumných programových projektů v letech 2008 až 2011. Projekt řešila NTK společně s VŠE v Praze. Výsledkem projektu je Národní úložiště šedé literatury, nastavení nástrojů a kanálů pro šíření informací o šedé literatuře, kterými jsou zejména webové stránky a semináře, dále předávání dat o šedé literatuře do mezinárodních databází a portálů, spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje šedé literatury se zahraničními institucemi, dalšími výstupy byla právní expertíza, certifikovaná metodika a další.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Výchova ke zdraví na PF JU, historie a současnost
MUSILOVÁ, Jana
Práce představuje stěžejní data a incentivy vzniku katedry výchovy ke zdraví a její historii na PF JU do konce roku 2010. Zahrnuje nashromážděný chronologicky seřazený materiál, z něhož mohou čerpat nejenom studenti JU při studiu historie oboru výchova ke zdraví, ale také mohou být využity jednotlivé části práce pro webové stránky katedry. Kromě toho se nabízí navázání na tuto práci v budoucích letech, čímž by se postupně rodila vlastní kronika Katedry výchovy ke zdraví. V práci je využita metoda přímá, dále byla aplikována rámcová analýza týkající se následné práce s materiálem, jeho roztřídění a redukce. Dalšími metodami jsou zde postupy diachronní a progresivní, které jsou charakteristické právě chronologickým popisem událostí. Přínos mé práce spočívá ve zpracování dat a podkladů dynamiky rozvoje pracoviště Katedry výchovy ke zdraví za pětileté období v chronologickém sledu. Výsledky budou po obhajobě použity k rozšíření informací na webových stránkách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.