Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Posouzení časových změn kalibračních charakteristik vodoměrných vrtulí
Sedlák, Daniel ; Kocman, Tomáš (oponent) ; Žoužela, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu časového vývoje kalibračních charakteristik jednotlivých typů vodoměrných vrtulí, zpracování poskytnutých kalibračních dat, jejich vyhodnocení a následné vzájemné porovnání výsledky jiných autorů. Práce popisuje proces kalibrace vodoměrných vrtulí.
Posouzení časových změn kalibračních charakteristik vodoměrných vrtulí
Sedlák, Daniel ; Kocman, Tomáš (oponent) ; Žoužela, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu časového vývoje kalibračních charakteristik jednotlivých typů vodoměrných vrtulí, zpracování poskytnutých kalibračních dat, jejich vyhodnocení a následné vzájemné porovnání výsledky jiných autorů. Práce popisuje proces kalibrace vodoměrných vrtulí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.