Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnání výkoností a spotřeb pohonných hmot v přípravě půdy
KUKLA, Martin
V bakalářské práci je rozebrán princip činnosti jednotlivých typů strojů určených pro zpracování půdy a jejich efektivní užití. Práce se zaobírá otázkou, která příprava půdy je nejvhodnější z pohledu času potřebného na provedení práce, náročnosti na pohonné hmoty, a výsledný výnos sklízené komodity. Pro měření hodnot byly vytvořeny dva pozemky na jednom honu, čímž byly zaručeny stejné vlastnosti půdy. Tím se minimalizovalo riziko zkreslení výsledků měření.
Vliv střídání plodin na ekonomiku podniku
BŘEZINA, Michal
Cílem diplomové práce bylo prokázat nezbytnost uplatňování osevních postupů z ekonomického i ekologického hlediska. Bylo provedeno porovnání výnosů šesti plodin (pšenice ozimá, ječmen jarní, oves, řepka ozimá, brambor a kukuřice na siláž) u dvou zemědělských subjektů v letech 2003 - 2008. První podnik pěstuje plodiny jen v krátkodobých sledech a druhý střídá plodiny v pevném osevním postupu. Prokazatelně byly potvrzeny vyšší výnosy u podniku střídajícího plodiny. U druhého subjektu byla provedena analýza spočívající v revizi uspořádání půdního fondu a struktury pěstovaných plodin. S využitím zjištěných poznatků byl navržen nejvhodnější osevní postup aplikovatelný v praxi.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.