Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Význam cestovního ruchu ve vybraných ekonomikách zemí EU
Pogibelko, Alexandra
Hlavním cílem práce je vyhodnocení a porovnání významu sektoru cestovního ruchu z hlediska jeho podílu na makroekonomické výkonnosti a ekonomickém růstu vybraných národních ekonomik zemí EU. Dílčím cílem je identifikovat faktory změn v trendech dlouhodobého vývoje v této oblasti. Na základě odborné literatury je popsána literární rešerše zkoumající specifika cestovního ruchu jako celku a vliv cestovního ruchu na ekonomiku zemí z makroekonomického hlediska. Analytická část bakalářské práce zkoumá význam cestovního ruchu ve vybraných zemích z pohledu podílu na HDP a zaměstnanosti. Následně bude analyzováno, který z vybraných státu utrpěl největší výpadek turistických příjmů během pandemie covid-19. V analytické časti budou použity metody deskriptivní a komparativní statistické analýzy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.