Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.15 vteřin. 
Srovnání nákladů na výstavbu budov z hlediska jejich pláště a způsobu vytápění
Szturc, Jakub ; Aigel, Petr (oponent) ; Výskala, Miloslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na porovnání nákladů skladeb obvodového pláště pasivní dřevostavby v závislosti na typu použité tepelné izolace a typu skladby obvodového pláště. V praktické části jsou navrženy difúzně uzavřené a difúzně otevřené skladby obvodových plášťů s různými druhy tepelných izolací. Navržené skladby jsou oceněny směrnými cenami a porovnány. Okrajově je řešen také způsob vytápění a jeho náklady.
Podnikatelský záměr stavebního podniku se zaměřením na dřevostavby
Grossmann, Jiří ; Srba, Martin (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Práce obsahuje podnikatelský záměr stavebního podniku ve formě studie proveditelnosti. Plánovaný podnik se zabývá realizací sloupkových dřevostaveb, které jsou stavěny ručně přímo na stavebním pozemku. V úvodní části jsou uvedeny základní poznatky související s plánováním investičních projektů. Jedna podkapitola stručně popisuje konstrukční systém dřevostavby. Části podnikatelského záměru jsou orientovány na firemní strategii, marketing, výrobní technologii, pracovní síly, ekonomickou a finanční analýzu a řízení rizika. V závěru práce je podnikatelský záměr vyhodnocen z hlediska jeho uskutečnitelnosti.
Hradební okruh ve Znojmě - Nová Pražská brána
Viskupičová, Hana ; Ludvíková, Iveta (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Hlavním předmětem návrhu byla dostavba bloku, solitérního objektu a vytvoření nových městských prostorů. Architektonická studie je zaměřena na vytvoření bydlení pro seniory a startovních bytů poblíž hradebního pásu ve Znojmě.
Středisko výchovné péče v Novém Jičíně
Vlčková, Milada ; Čtvrtníčková, Kateřina (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh střediska výchovné péče v Novém Jičíně. Jedná se o objekt zabezpečující preventivní výchovnou pomoc dětem, žákům a studentům a jejich rodinám, školám a školským zařízením. Zařízení bude fungovat jako ambulantní (poradenská část) a internátní (dopředu určena délka pobytu na základě rozhodnutí sociálního pracovníka, např. dva měsíce). Objekt je dvoupodlažní částečně podsklepený s plochou střechou. Nosná konstrukce podzemního podlaží je tvořená betonovými tvárnicemi, strop železobetonový. Nosné konstrukce nadzemních podlaží včetně stropní jsou tvořeny masivním dřevěným panely. Střecha je dvouplášťová, nosná konstrukce vytvořena dřevěnými sbíjenými vazníky. Stavba je založena na betonových pásech. Zateplení je provedeno z konopných desek. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Průzkum a dokumentace roubené stavby
Pytel, Kristián
Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo vytvořeno 3D model dřevěné konstrukce a byla překontrolována správnost stávající výkresové dokumentace. Do pohledů vygenerovaných z tohoto modelu byly zakreslovány zjištěné poruchy konstrukcí. Byl vyhodnocen celkový stav objektu a jeho příčin a popsána doporučení pro jeho případnou obnovu s přihlédnutím k jeho ekonomické i historické hodnotě.
Návrh dřevostavby rodinného domu
Štefek, Jan
V rámci bakalářské práce byl vypracován návrh dřevostavby rodinného domu, včetně přehledu konstrukčních systémů, které se v takových stavbách používají. Pro tuto stavbu byl zvolen rámový konstrukční systém. Projektová dokumentace byla provedena pro staveništní montáž. Cílem práce je navrhnout stavbu v souladu se zákonem č. 159/2020 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro účely stavebního řízení. Kromě toho byla provedena tepelně-technická analýza celé stavby.
Srovnání nákladů na výstavbu budov z hlediska jejich pláště a způsobu vytápění
Szturc, Jakub ; Aigel, Petr (oponent) ; Výskala, Miloslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na porovnání nákladů skladeb obvodového pláště pasivní dřevostavby v závislosti na typu použité tepelné izolace a typu skladby obvodového pláště. V praktické části jsou navrženy difúzně uzavřené a difúzně otevřené skladby obvodových plášťů s různými druhy tepelných izolací. Navržené skladby jsou oceněny směrnými cenami a porovnány. Okrajově je řešen také způsob vytápění a jeho náklady.
Středisko výchovné péče v Novém Jičíně
Vlčková, Milada ; Čtvrtníčková, Kateřina (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh střediska výchovné péče v Novém Jičíně. Jedná se o objekt zabezpečující preventivní výchovnou pomoc dětem, žákům a studentům a jejich rodinám, školám a školským zařízením. Zařízení bude fungovat jako ambulantní (poradenská část) a internátní (dopředu určena délka pobytu na základě rozhodnutí sociálního pracovníka, např. dva měsíce). Objekt je dvoupodlažní částečně podsklepený s plochou střechou. Nosná konstrukce podzemního podlaží je tvořená betonovými tvárnicemi, strop železobetonový. Nosné konstrukce nadzemních podlaží včetně stropní jsou tvořeny masivním dřevěným panely. Střecha je dvouplášťová, nosná konstrukce vytvořena dřevěnými sbíjenými vazníky. Stavba je založena na betonových pásech. Zateplení je provedeno z konopných desek. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Podnikatelský záměr stavebního podniku se zaměřením na dřevostavby
Grossmann, Jiří ; Srba, Martin (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Práce obsahuje podnikatelský záměr stavebního podniku ve formě studie proveditelnosti. Plánovaný podnik se zabývá realizací sloupkových dřevostaveb, které jsou stavěny ručně přímo na stavebním pozemku. V úvodní části jsou uvedeny základní poznatky související s plánováním investičních projektů. Jedna podkapitola stručně popisuje konstrukční systém dřevostavby. Části podnikatelského záměru jsou orientovány na firemní strategii, marketing, výrobní technologii, pracovní síly, ekonomickou a finanční analýzu a řízení rizika. V závěru práce je podnikatelský záměr vyhodnocen z hlediska jeho uskutečnitelnosti.
Hradební okruh ve Znojmě - Nová Pražská brána
Viskupičová, Hana ; Ludvíková, Iveta (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Hlavním předmětem návrhu byla dostavba bloku, solitérního objektu a vytvoření nových městských prostorů. Architektonická studie je zaměřena na vytvoření bydlení pro seniory a startovních bytů poblíž hradebního pásu ve Znojmě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.