Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnání soustavy daní v České republice a na Slovensku
KAMENÍKOVÁ, Štěpánka
Diplomová práce se zaměřuje na porovnání daňových soustav České republiky a Slovenska. Porovnání daňových systémů nejdříve probíhá na základě popisu českých a slovenských daní, kde jsou zahrnuty například rozdíly v sazbách či dalších parametrech a v odvodech na sociální a zdravotní pojištění. Dále porovnání probíhá na základě vybraných daňových ukazatelů, těmito ukazateli jsou implicitní daňové sazby na spotřebu, práci a kapitál, efektivní daňové sazby, daňový mix, daňová kvóta a ukazatel hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly. Pro porovnání bylo vybráno období od roku 2017 do roku 2020. Hodnoty těchto ukazatelů byly získány z internetových statistických databází. V závěru byly ukazatele vyhodnoceny z hlediska daňového zatížení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.