Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh konstrukčního řešení texturovacího zařízení
Bouma, Adam ; Svoboda, Petr (oponent) ; Šamánek, Otakar (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce je návrh konstrukce upínacího přípravku indentoru a aretačního posuvu zkušebního vzorku. V úvodní části jsou popsány základní techniky realizace cílené modifikace topografie na strojních površích. Druhá část se věnuje konkrétnímu konstrukčnímu návrhu části texturovacího zařízení s pevnostní kontrolou součásti, které jsou více namáhány. V závěru je celkové zhodnocení návrhu.
Metody zlepšování vlastností třecích povrchů
Fojtík, Jakub ; Černý, Michal (oponent) ; Šamánek, Otakar (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje různé metody úprav povrchů, používaných ke zlepšení jejich tribologických vlastností. Tribologické procesy mohou mít mnoho podob v závislosti na struktuře, geometrii, materiálových vlastnostech, vzájemném relativním pohybu a zatížení součástí daných soustav. Snahou je minimalizovat opotřebení a tření. U strojních součástí je lze kontrolovat zlepšením struktury, geometrie a zvýšením tvrdosti za pomocí metod povlakování, chemicko-tepelných zpracování a texturování. Tyto metody se využívají také za účelem opravy již degradovaných třecích povrchů anebo úpravy pro vytvoření vhodných podmínek pro mazaní. Obsahem práce je také úvod do mikro/nanotribologie a tribologických procesů v mikro/nano měřítku.
Návrh konstrukčního řešení texturovacího zařízení
Bouma, Adam ; Svoboda, Petr (oponent) ; Šamánek, Otakar (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce je návrh konstrukce upínacího přípravku indentoru a aretačního posuvu zkušebního vzorku. V úvodní části jsou popsány základní techniky realizace cílené modifikace topografie na strojních površích. Druhá část se věnuje konkrétnímu konstrukčnímu návrhu části texturovacího zařízení s pevnostní kontrolou součásti, které jsou více namáhány. V závěru je celkové zhodnocení návrhu.
Metody zlepšování vlastností třecích povrchů
Fojtík, Jakub ; Černý, Michal (oponent) ; Šamánek, Otakar (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje různé metody úprav povrchů, používaných ke zlepšení jejich tribologických vlastností. Tribologické procesy mohou mít mnoho podob v závislosti na struktuře, geometrii, materiálových vlastnostech, vzájemném relativním pohybu a zatížení součástí daných soustav. Snahou je minimalizovat opotřebení a tření. U strojních součástí je lze kontrolovat zlepšením struktury, geometrie a zvýšením tvrdosti za pomocí metod povlakování, chemicko-tepelných zpracování a texturování. Tyto metody se využívají také za účelem opravy již degradovaných třecích povrchů anebo úpravy pro vytvoření vhodných podmínek pro mazaní. Obsahem práce je také úvod do mikro/nanotribologie a tribologických procesů v mikro/nano měřítku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.