Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vyhodnocení marketingové komunikace v zahraničních společnostech
Mrkvica, Jakub
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací v oblasti retailového bankovnictví České spořitelny, a. s. a jedné z dalších dceřiných spolčeností Erste Group Bank AG, Slovenskej sporiteľne, a. s. Cílem práce je vyhodnotit marketingovou komunikaci obou zmíněných společností, poukázat na odlišnosti mezi oběma společnostmi a navrhnout kroky vedoucí ke zlepšení marketingové komunikace České spořitelny, a. s. Práce je rozdělena na dvě části, kterými jsou literární rešerše a praktická část. Literární rešerše obsahuje klíčové informace z odborné literatury pojednávající o marketingu a marketingové komunikaci. Tyto poznatky z odborné literatury budou v praktické části aplikovány na vyhodnocení marketingové komunikace obou společností. V závěru práce budou uvedeny návrhy na zlepšení marketingové komunikace České spořitelny, a. s.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.