National Repository of Grey Literature 24 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Sport hall and its facilities for the elementary school Hudcova 35, Brno
Váchová, Barbora ; Klimecký, Martin (referee) ; Gerö, Jiří (advisor)
The proposal is based on a pre-diploma project, where the Medlánek area was comprehensively addressed and a housing development, a kindergarten, a church and civic amenities were designed for the area. The sports hall, which is the subject of the thesis, was part of it. The sports hall and its facilities for the elementary school Hudcova 35, Brno, which is the subject of the diploma thesis, is located in the development area of Brno - Medlánky. The location of the sports hall is justified due to the location of Hudcova 35 elementary school and the future development of the Medlánek area. The building is divided into a part for athletes, a part for visitors and a technological part. A parking lot and a parking lot for buses are proposed for the sports hall. The surroundings of the entire sports hall are designed for leisure activities - a workout field, a children's playground and a park. The proposal respects the environment in which the building is designed, both with the height levels of the surrounding buildings and the selected visual material, which blends in with the adjacent park and cottage development. The building meets the requirements for barrier-free accessibility and environmental requirements. In order to better blend the building with its surroundings, trees are planted in the immediate vicinity, which further form an imaginary connection to the newly created park and the current Castle Park. The facade of the building is designed with respect to the character of its surroundings. The part of the building, which is situated towards the cottage area and the park, is lined with tanned wood, and a covered walkway is designed along this part. The walkway consists of black V-shaped steel columns and a glass roof. The second part of the building is situated towards the Mechanical Testing Institute. The facade is designed from ecological mineral plaster. On this part of the building, windows are designed, which are connected in a belt using thermal insulation.
Solární panely a změny ve využívání krajiny v ČR - regionální srovnání
MOJŽÍŠKOVÁ, Markéta
The bachelor thesis is aimed at mapping the location of solar panels in individual regions in the Czech Republic. It examines the question of owners and analyses the percentage difference of solar panels located on agricultural land among individual regions. In further it is focused on factors affecting the location of solar panels in particular regions in terms of regional policy, agricultural policy, subsidy policy and renewable energy policies. The next part of work focuses on landscape use in the Czech Republic and its conditions for the use of photovoltaic power plants. The work based on analysis of secondary data obtained from statistics, cadastral office's real estate maps and geoportal, uses data from the Ministry of agriculture, the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Environment. The Results show the connection between landscape use and its changes in landscape usage in term of solar panels installation.
Solar Panels and Landscape Use Changes in the Czech Republik - Regional Comaparison
FREY, Zdeňka
The work is focused on mapping the location of solar panels (installations) in individual regions in the Czech Republic. It also answers the questions of what percentage of solar panels are located on agricultural land in individual regions, the higher the output of a photovoltaic installation, the more space the photovoltaic installation occupies and who owns them. It further examines the factors affecting the location of solar panels in individual regions in terms of regional, agricultural policy and renewable energy policies. This mapping and analysis of secondary data is based on data obtained from statistics, cadastral office´s real estate maps and geoportal, and mainly data from the Ministry of Agriculture, Ministry of Industry and Trade and Ministry of the Environment. The information reveals differences in the practical application of regional and agricultural policy on the placement of solar panels in regions. Results point out on connection between landscape use and changes in landscape usage and regional and agricultural policy in each region.
Design of a photovoltaic power system with battery storage for household purposes
Polášek, Radek ; Vanýsek, Petr (referee) ; Vaněk, Jiří (advisor)
Cílem této práce je představit základy a funkční principy fotovoltaiky a fotovoltaických systémů, tak aby mohly být následně použity k návrhu fotovoltaického energetického systému na rodinném domě. První část práce se zaobírá právě teoretickým úvodem do tématu fotovoltaiky a představením jednotlivých komponentů, kterých je při návrhu fotovoltaického systému potřeba.Druhá část práce se poté zaobírá designem a simulacemi fotovoltaických systémů v několika variantách a také režimech připojení. Nejprve se jedná o systém ostrovní, jehož primárním cílem je v tomto návrhu kompletní pokrytí spotřeby domácnosti. Ačkoliv úroveň spotřeby není pro vybranou domácnost nijak vysoká, dosáhnutí kompletního pokrytí vyžaduje velmi značnou investici do vybavení systému, nad rámec běžného návrhu, zejména kvůli problematickým obdobím s nízkou úrovní slunečního záření. Ve výsledku se tedy návrh ostrovního systému ukazuje jako nedostatečný a to i po uvážení a rozboru jeho modifikovaných verzí. Alternativou ostrovního systému je v našem případě systém hybridní, který narozdíl od první varianty řešení, umožňuje také připojení k síti a v době nízké generace energie, může být suplementován dodávkou právě z ní. Po představení principů hybridního systému a rozboru případných finančních dotací a prodeje přebytků, následují jednotlivé návrhy hybridních systémů, kde každý z nich má vlastní zaměření. Jako první byl nasimulován návrh s co možná nejmenší pořizovací cenou, využívající zároveň tarifu virtuální baterie, která umožňuje díky přetokům levnější čerpání elektřiny ze sítě, když je tomu třeba. Po finanční analýze se systém sice ukázal jako levný, avšak potenciální výtěžek z něj a zhodnocení investice již nebylo tak slibné Druhá varianta hybridního systému byla zamýšlena jako pomyslný střed mezi minimálním a maximálním provedením. Jedná se o kompletní pokrytí jedné střešní plochy s adekvátní baterií. Takovýto systém navíc využívá prodeje přebytečné elektřiny na trhu. Díky vysoké úrovně dotace a také prodeji přebytků, slibuje finanční analýza tohoto systému relativně rychlou návratnost investice, která dál postupně roste v porovnání s variantou bez jakéhokoliv fotovoltaického systému. Třetí systém byl zaměřen na maximální využití vhodných střešních ploch velikostního rozsahu pro mikrozdroje do 10 kWp instalovaného výkonu. Negativem takovéto varianty je vyšší pořizovací cena, avšak odhadovaná návratnost dosahuje značně vyšších úrovní než u předchozích systémů. V poslední části byla provedena multikriteriální analýza s cílem určit nejvhodnější řešení systému, dle přesnějších požadavků majitelů daného rodinného domu. Vyhodnocení této analýzy ukázalo jako nejvhodnější třetí variantu, a to s podílem 47.6%.
Monitoring of air flow around photovoltaic modules
Herman, Michal ; Křivík, Petr (referee) ; Vaněk, Jiří (advisor)
This diploma thesis deals with the flow of air around photovoltaic modules and the associated effect on their temperature and overall performance. In the thesis, a device for sensing the mentioned quantities is designed and it is compared with similar types of devices in terms of price, dimensions and accuracy. Furthermore, the thesis describes the placement of individual sensors and sensing interval of quantities. In the second part of the thesis, long-term stored data are plotted in graphs and the extend to which they affect the photovoltaic system is evaluated.
Inovation of a photovoltaic power system with battery storage
Pallová, Ivana ; Jandová, Kristýna (referee) ; Vaněk, Jiří (advisor)
This diploma thesis is focused on the Innovation of the existing power plant with battery storage. In the theoretical part, the individual parts of the photovoltaic power plant are introduced, the principle of operation of the photovoltaic cell and the individual types of these cells are desribed. The work also deals with the description of the existing photovoltaic power plant and their components. Subsequently, a battery systém and otherpossibilities of Innovation with the possibility of a subsidy and without it are designed. In the final part, the most advantageous solution is evaluated according to the performes simulations.
New Technologies for Family House Heating
Bořil, Martin ; Brázdil, Marian (referee) ; Lisý, Martin (advisor)
The subject of this bachelors thesis is a new technology for family house heating. The first part will be about searching available solutions on the market. In the second part, this knowledge will be applied to a real house with already instaled heating system for comparing with other heating methods.
Design of a photovoltaic power system with battery storage for household purposes
Velasquez, Juan ; Maule, Petr (referee) ; Vaněk, Jiří (advisor)
Cílem bakalářské práce je navrhnout fotovoltaický energetický systém na rodinném domu, jenž je odpojen od elektrické sítě. Práce dále obsahuje podrobné informace, jež by mohly pomoci pochopit, jak fotovoltaické systémy dodávají solární energii a které faktory mohou ovlivnit jejich účinnost. Byly použity dva různé programy k simulaci toho, jak by návrh vypadal po celý rok. Byly také zmíněny jejich výhody a nevýhody.
Water park Brno
Modlitba, Zdeněk ; Kotek, arch Jakub (referee) ; Odvárka, Antonín (advisor)
The topic of the diploma thesis is a revitalization of a historically valuable area Za Lužánkami as a center for sport and leisure time, but also sets an urbanism concept and development of a neighborhood housing area. A complex architectural study solves an extension of an existing Lužánky city swimming pool in Brno. The main idea is a simple form of the new building, easy walkthrough the territory, creating an enjoyable public space and an extension of the existing greenery. The new water park is designed as a two-storey, rectangular object, connected with an existing swimming pool. Inside you can find a 25m swimming pool, a plenty of relaxing pools, wellness, café and offices. The inner part is also connected with an outdoor pools with a big slide, terrace for sunbathing and a playground. The overall proposal offers an exploitng the potential of this area as a solution to the current city deficits, such as parking lots, housing and especially the sport facilities near the Brno city center.

National Repository of Grey Literature : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.