National Repository of Grey Literature 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Attitudes of the ECCB members towards current social moral issues
Lavický, Jan ; Halama, Jindřich (advisor) ; Janečková, Hana (referee)
In my diploma thesis, I deal with five socio-moral topics and with the attitudes of members of The Evangelical Church of Czech Brethren (ECCB) towards them. These topics are: 1) Marriage and family 2) Homosexuality 3) Ethnical minorities 4) Dispute over the legacy of communism 5) Refugees and immigrants. First part of the thesis is dedicated to the official statements of the synod and the Synodal Council. Furthermore, this chapter reveals the process leading to adopting these positions. This rather descriptive part is followed by a sociological survey of opinions on the issues, mentioned above, held by members of ECCB. The aim of the survey is to figure out, whether these opinions are in agreement with the official statements. The final chapter is dedicated to data evaluation. The main goal of my diploma thesis is to find out what issues are for ECCB members easy to agree on and in which cases are the opinions rather individualized. Keywords Evangelical Church of Czech Brethren, Social ethics, Sociological survey, Moral attitudes
Social networks and their use marketing practices in company promotion
KAJTMAN, David
The objective of this thesis is to find out the way, how to successfully promote a project which contains all modern technologies called "Smart cities ". The theoretic part is split into two main topics. The first part contains all found information about marketing, Facebook, Instagram. I was describing how the Facebook advertisement works, how to reach the most people etc. The second part is describing, what is the global project called Smart Cities. This thesis describes the concept of a city with 32,000 inhabitants. How does the city promote the concept, what benefits this concept should have for the population, how much money should save? It's also described how the concept will work and cooperate with other European cities and the connection with the rest of the world. The practical part was the population research how they are informed about this project, what they think it should bring and if they see any advantage or disadvantage. The practical part was completed with sociological survey focused on the level of knowledge about this program. The main object was to find the best way how to promote this concept or how to reach the most people.
Attitudes of the ECCB members towards current social moral issues
Lavický, Jan ; Halama, Jindřich (advisor) ; Janečková, Hana (referee)
In my diploma thesis, I deal with five socio-moral topics and with the attitudes of members of The Evangelical Church of Czech Brethren (ECCB) towards them. These topics are: 1) Marriage and family 2) Homosexuality 3) Ethnical minorities 4) Dispute over the legacy of communism 5) Refugees and immigrants. First part of the thesis is dedicated to the official statements of the synod and the Synodal Council. Furthermore, this chapter reveals the process leading to adopting these positions. This rather descriptive part is followed by a sociological survey of opinions on the issues, mentioned above, held by members of ECCB. The aim of the survey is to figure out, whether these opinions are in agreement with the official statements. The final chapter is dedicated to data evaluation. The main goal of my diploma thesis is to find out what issues are for ECCB members easy to agree on and in which cases are the opinions rather individualized. Keywords Evangelical Church of Czech Brethren, Social ethics, Sociological survey, Moral attitudes
Socio-Economic Conditions of Employment of Women in Selected EU Countries
SŮVOVÁ, Lucie
The objective of this thesis called "Socio-Economic Conditions of Employment of Women in Selected EU Countries" is the evaluation of the current position of women and socio-economic conditions on the labour market within the Visegrad Group. The theoretical part is devoted to the characteristics of documents dealing with the employment policy of women and it also analyses conditions and position of women in selected countries. At the end of the thesis, there is comparison of selected socio-economic criteria. The practical part contains analysis and comparison of level of family policies in selected countries with the EU and the assessment of financial support of women during their maternity leave. The practical part is complemented with the sociological survey focused on "the position of women on labour market in selected countries".
Use of grants and their influence on the urban development of Domažlice
JANSOVÁ, Nicole
The aim of the thesis "Use of grants and their influence on the urban development of Domažlice" is to evaluate the use of EU funds for the urban development. The theoretical part reviews scientific literature focused on sources and methods of using European funds. In the practical part the selected projects realized by the town Domažlice illustrate how the town uses the opportunity to draw funding from the EU funds for the urban development and for improving the quality of life.
Strategic urban development planning of the town Domažlice
JANSOVÁ, Nicole
The aim of the thesis "Strategic urban development planning of the town Domažlice" was to evaluate entire process of preparation, creation and implementation of the strategic plan of the municipality. The theoretical part reviews scientific literature focused on strategic planning and the characteristics of the strategic plan. Practical part contains analysis of Strategic Development Plan of the town Domažlice.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Cílem projektu je především vytvoření optimálního modelu koexistence ochrany biodiversity a přiměřeného socio-ekonomického rozvoje v chráněných územích a návrh metodiky integrovaného managementu chráněných území a odhad podmínek nutných pro jeho realizaci v praxi. Jako konkrétní modelová území pro srovnávací empirický výzkum byly vybrány Biosférické rezervace Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko. Řešení je rozděleno do biologického modulu a socio-ekonomického modulu. Stručné shrnutí výsledků, kterých bylo dosaženo v obou modulech. Popis dalších prací: Hodnocení socio-ekonomických podmínek založené na analýze dat z databází ČSÚ, Sociologický dotazníkový průzkum, Semistandardizované rozhovory s klíčovými osobnostmi, Komunikační strategie - východiska.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Svazek obsahuje tyto přílohy: Příloha 16: Sídla a obyvatelstvo, Příloha 17: Statistické šetření pro porovnání obcí v zájmovém území, Příloha 18: Hodnocení obcí podle zastoupení druhů pozemků, Příloha 19: Ordinace sociálně-ekonomických charakteristik obcí, Příloha 20: Dotazník, Příloha 21: Dotazníky k sociologicko-ekonomickému průzkumu zájmových území (zpracování dat), Příloha 22: Sociologický dotazníkový průzkum, Příloha 23: Zpracování databáze projektů k BR Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 5: Veřejnost a veřejná rekreace IIa
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Reichel, Jiří ; Blažek, Bohuslav
Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Zkoumaná návštěvnická populace byla podrobena důkladnému psychologicko-sociologickému šetření, které mělo přinést zjištění o vazbách ekologicky vhodného chování na zjistitelné faktory. Byly identifikovány různé druhy ekologického chování, škodlivého i užitečného, a popsány faktory, které toto chování mohou ovlivnit. Jsou podrobně uvedeny výsledky jednotlivých testů a předloženy závěry k dalšímu zkoumání.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 7: Ekonomické a ekologické aspekty rekreace v Krkonoších
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Stoklasa, Jaroslav
Studie vychází z dlouhodobé zkušenosti s turistikou a rekreací v Krkonoších i z historického zkoumání jejího vývoje. Studie uvádí různé možnosti použití sociálně ekologického přístupu k celé oblasti , ve které se střetávají zájmy cestovního ruchu a potřeby ochrana přírody. Studie zahrnuje: historii, současný stav a předpokládaný vývoj turistiky v Krkonoších, ekologické, sociální a ekonomické souvislosti, které vznikají v důsledku cestovního ruchu a výhled do budoucna, rozlišení rozvoje a ekologických důsledků letního a zimního cestovního ruchu, analýzu rozvoje cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně, ekonomickou analýzu rentability vybraných zařízení cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně. Jsou uvedeny závěry a návrhy na koncepci řešení z hlediska zájmů ochrany přírody, návštěvníku a místních obyvatel.

National Repository of Grey Literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.