Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fosfor ve vodních ekosystémech - formy, stanovení, koloběhy
Hejzlar, Josef ; Borovec, Jakub
V práci je rozebírán ekologický význam fosforu ve vodním prostředí. Vychází se z popisu chemismu a vlastností sloučenin fosforu ve vodě a v organizmech, je podán přehled vnějších a vnitřních zdrojů fosforu pro vodní ekosystémy, jsou vysvětleny hlavní principy koloběhů v rámci vodního sloupce jako i mezi vodním sloupcem a sedimentem a diskutují se vztahy mezi koncentrací fosforu a eutrofizací vod.