Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací
MÁŠKA, Dominik
Cílem bakalářské práce je analyzovat zabezpečení připravenosti starostů a orgánů obcí na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na rozbor příslušných odborných literatur a legislativy, která úzce souvisí s povinnostmi starosty obce a orgánů obce v oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v obci. Důraz je kladen především na povinnosti orgánů obce v oblasti ochrany obyvatelstva a zákony s nimi souvisejícími. Spolu s přípravou a řešením mimořádných událostí nebo krizových situací se setkáváme s pojmy, kdy jejich správné a jednotné chápání je důležité k adekvátnímu přístupu ke vzniklé mimořádné události a aplikaci připravených opatření. Teoretická část bakalářské práce se z tohoto důvodu, mimo jiné, soustředí i na tyto pojmy a opatření. K praktické části bakalářské práce je zvolena hypotéza "Starostové a orgány obcí jsou připraveny na řešení mimořádných událostí a krizových situací s rozdílnou úrovní." K vyvrácení nebo potvrzení hypotézy byly zpracovány data z 52 dotazníků, vyplněnými starosty obce nebo jinými kompetentními osobami zaměřenými na danou problematiku. Dotazníkové šetření bylo zpracováno na základě výsledků dotazníků, které byly zaslány na obce nacházející se na území České republiky. Výsledky zpracovaných dotazníků ukazují, že s ohledem na možná ohrožení obce a na počet obyvatel v obci je připravenost obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací rozdílná a hypotéza je potvrzena.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.