Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Implementace vybrané technologie pro ISP
Doležal, Martin ; Koleňák Jiří, doc. Ing. Ph.D, MBA (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybrané technologie ve společnosti CPU-Kocourek, s.r.o., která působí jako poskytovatel internetového připojení. Na základě teoretické části a provedené analýzy současného stavu jsou navržena dostupná řešení vhodná pro management přístupové sítě poskytovatele. Návrhová část obsahuje výběr nejvhodnějšího z nich a jeho následnou implementaci do režimu rutinního provozu.
Informační systém poskytovatele internetového připojení
Straňák, Slavomír ; Ruttkay, Ladislav (oponent) ; Tobola, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením informačního systému poskytovatele internetového připojení (ISP) s využitím technologie NetFlow pro monitorování sítí. Charakterizuje NetFlow architekturu jako celek, jednotlivé protokoly, její základní výhody a nejčastější použití. Podrobně popisuje návrh a implementaci informačního systému a jeho základní časti. K dosažení tohoto cíle byly použity technologie XHML, CSS, PHP a MySQL, které spolu poskytují silný nástroj pro tvorbu dynamických aplikací dostupných přes síť Internet.
Návrh domácí počítačové sítě
Makovský, Vladimír ; Kobelka, Miroslav (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout malou domácí počítačovou síť pro rodinu žijící v rodinném domě. Jsou zde popsány postupy, které bude třeba vykonat pro plné zprovoznění počítačové sítě tak, aby rodina mohla tuto počítačovou síť používat podle svých představ.
Návrh domácí počítačové sítě
Makovský, Vladimír ; Kobelka, Miroslav (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout malou domácí počítačovou síť pro rodinu žijící v rodinném domě. Jsou zde popsány postupy, které bude třeba vykonat pro plné zprovoznění počítačové sítě tak, aby rodina mohla tuto počítačovou síť používat podle svých představ.
Informační systém poskytovatele internetového připojení
Straňák, Slavomír ; Ruttkay, Ladislav (oponent) ; Tobola, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením informačního systému poskytovatele internetového připojení (ISP) s využitím technologie NetFlow pro monitorování sítí. Charakterizuje NetFlow architekturu jako celek, jednotlivé protokoly, její základní výhody a nejčastější použití. Podrobně popisuje návrh a implementaci informačního systému a jeho základní časti. K dosažení tohoto cíle byly použity technologie XHML, CSS, PHP a MySQL, které spolu poskytují silný nástroj pro tvorbu dynamických aplikací dostupných přes síť Internet.
Implementace vybrané technologie pro ISP
Doležal, Martin ; Koleňák Jiří, doc. Ing. Ph.D, MBA (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybrané technologie ve společnosti CPU-Kocourek, s.r.o., která působí jako poskytovatel internetového připojení. Na základě teoretické části a provedené analýzy současného stavu jsou navržena dostupná řešení vhodná pro management přístupové sítě poskytovatele. Návrhová část obsahuje výběr nejvhodnějšího z nich a jeho následnou implementaci do režimu rutinního provozu.
Návrh databáze pro poskytovatele internetového připojení
Mareček, Aleš ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Palovský, Radomír (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací databáze pro aplikaci, kterou by mohla využívat organizace poskytující internetové připojení. Celá práce je postavena na několikaletých osobních zkušenostech autora v oblasti poskytování internetového připojení. Jejím hlavním cílem je vytvořit flexibilní návrh databáze a úspěšně jej otestovat v databázovém systému Oracle 10g Express Edition. Hlavní funkcí databáze je pokrýt následující tři oblasti firemních procesů: evidence zákazníků, správa majetku a poskytování přehledu o jednotlivých zaměstnancích. Funkčnost databáze je ověřena pomocí implementace a naplnění databáze testovacími daty.
Správa bezdrátové sítě menšího poskytovatele internetu
Hopian, Martin ; Pavlíček, Luboš (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o problematice správy bezdrátové sítě menšího poskytovatele internetu. Zaměřuje se především na oblast podpory IT služeb. Neboť správa sítí je značně komplikovaná, využívají provozovatelé nejrůznější systémy, které jim usnadňují práci a umožňují provádět správu na požadované úrovni. Po zasvěcení do problematiky a definování základních pojmů bude představen jeden z nejrozšířenějších de facto standardů na řízení IT -- ITIL (IT Infrastructure Library). Práce se zaměřuje pouze na jednu část této knihovny, a to na ITIL - Service Support. Předkládá řadu doporučení, jak se stavět k podpoře jednotlivých IT procesů a jak by měly být tyto procesy podporovány používanými systémy. Následně jsou popsány dva české systémy, které jsou hojně používány ke správě bezdrátových sítí. V závěru je provedeno ohodnocení přístupu jednotlivých systémů k doporučením, které předkládá ITIL.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.