Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nástroj pro usnadnění testování GUI webových aplikací
Kalous, Filip ; Polčák, Libor (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření nástroje pro testování grafického uživatelského rozhraní webových aplikací se~zaměřením na weby implementované pomocí open-source frameworku DotVVM. Účel nástroje bude spočívat v~automatizovaném tvoření programového popisu uživatelského rozhraní a~jeho využití při psaní UI testů spolu se statickou typovou kontrolu testů v~době překladu. V~práci jsou definovány požadavky pro požadovaný nástroj, rozebrán jeho návrh a popsána názorová implementace v~jazyce C#. Vytvořené řešení poskytuje uživatelům nástroj, který ulehčí jejich práci s~tvorbou testů a~také umožňuje zjistit nefunkční testy uživatelského rozhraní již v~době překladu testů a~tím urychlit její tvorbu a~testování.
Nástroj pro usnadnění testování GUI webových aplikací
Kalous, Filip ; Polčák, Libor (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření nástroje pro testování grafického uživatelského rozhraní webových aplikací se~zaměřením na weby implementované pomocí open-source frameworku DotVVM. Účel nástroje bude spočívat v~automatizovaném tvoření programového popisu uživatelského rozhraní a~jeho využití při psaní UI testů spolu se statickou typovou kontrolu testů v~době překladu. V~práci jsou definovány požadavky pro požadovaný nástroj, rozebrán jeho návrh a popsána názorová implementace v~jazyce C#. Vytvořené řešení poskytuje uživatelům nástroj, který ulehčí jejich práci s~tvorbou testů a~také umožňuje zjistit nefunkční testy uživatelského rozhraní již v~době překladu testů a~tím urychlit její tvorbu a~testování.
Automatizované testování finanční webové aplikace
Procházková, Jitka
Tato diplomové práce se zabývá návrhem a implementací automatizovaných testů v dané IT firmě EmbedIT, které by mělo současné řešení vylepšit a zvýšit tak efektivnost automatizovaných testů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.