Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Daňové aspekty příjmů profesionálních hudebních skupin
Zichová, Tereza ; Filipová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
V bakalářské práci na téma "Daňové aspekty příjmů profesionálních hudebních skupin" provádím analýzu zdanění členů profesionální hudební skupiny jako zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Cílem práce je posoudit, který způsob zdanění je pro hudební skupinu jako celek nejvýhodnější. V teoretické části zhodnocuji postavení zaměstnanců, kteří uzavřeli se zaměstnavatelem pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr a dále těch, kteří dosahují příjmů jako osoby samostatně výdělečně činné. V praktické části se na konkrétních příkladech příjmů hudební skupiny zabývám porovnáním míry daňového zatížení členů zaměstnanců a členů osob samostatně výdělečně činných.