Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Senzor otáček vysokorychlostních motorů
Biječek, Vilém ; Tomíček, Pavel (oponent) ; Skácel, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá dvěma problematikami. Bylo prozkoumáno několik metod, jak měřit rotační rychlost. Především otáček vysokorychlostních hřídelí. Na základě toho bylo zjištěno, že nejvhodnější metoda k tomuto experimentu je metoda optická. Druhým zaměřením této práce byl návrh a vývoj tohoto zařízení. Velká část je věnována výběru a aplikaci součástek a simulacím obvodových zapojení, které bylo úspěšně odzkoušeno a realizováno. Výstupem je pak přesné zobrazení měřené veličiny na displeji. Součástí také byl návrh desek plošných spojů, jedna pro analogové zpracování informace a druhá pro umístění mikrokontroleru s displejem.
Přenosný kapalinový chromatograf a jeho potenciál pro stanovení nebezpečných chemických látek
Šesták, Jozef ; Gogaľová, Zuzana ; Kahle, Vladislav ; Lunerová, K.
Pokrok v technologiích mikročipů, baterií a LED diod v posledních dvou dekádách již umožňuje vývoj přenosných přístrojů, které dokážou uspokojit náročné požadavky moderní kapalinové chromatografie (HPLC). Postupné rozšíření přenosných HPLC lze očekávat všude tam, kde v místě odběru vzorku postačí jeho rychlá a snadná úprava s následnou krátkou HPLC analýzou.\nNaše výzkumná skupina vyvinula koncept přenosného HPLC, jehož základem je jednoduché hydraulické schéma a originální optický detektor umožňující současnou detekci absorbujících i fluoreskujících látek po jejich separaci na mikrokoloně. V oblasti analýzy nebezpečných látek v terénních podmínkách může tento typ přístroje rozšířit interval sledovaných látek o ty, které z nejrůznějších fyzikálních/fyzikálně-chemických důvodů nelze detekovat/stanovit pomocí přenosných přístrojů pracujících na jiných principech (např. toxiny bakterií a sinic).