Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Plnění rozpočtu v konkrétních podmínkách města Humpolec v časové řadě let 2006 -2008
Janečková, Pavla ; Nováková, Štěpánka (vedoucí práce)
Bakalářská práce poskytuje informace o hospodaření obcí řízených legislativou České republiky. Vysvětluje principy fungování územních samosprávných celků, uvádí jejich povinnosti a pravomoci, a nahlíží do systému rozpočtové soustavy. Informace jsou porovnávány se skutečným hospodařením města Humpolce, vybraného autorem. Následně je provedena analýza plnění rozpočtu daného města.