National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Modelling of particle movement in liquid and hydrogel media
Orság, Miroslav ; Sedláček, Petr (referee) ; Pekař, Miloslav (advisor)
Main goal of this thesis was to became familiar with general mathematical description of particle motion in fluid and hydrogel media in COMSOL software. Simulate a basic Brownian motion of particles with various diameter in media with different density. According to software options, simulate motion in polymer structure or in viscoelastic media. Consider an options of the model for use in microrheology and suggest next process in this field.
Methodology of analysis of wing structure with respect to Widespread Fatigue Damage (WFD)
Bulko, Martin ; Augustin, Petr (referee) ; Vlček, Dalibor (advisor)
Diplomová práce popisuje metodiku výpočtů částí náchylných k rozvoji mnoho-ohniskového únavového poškození (WFD). Nejdříve se práce zabývá rozborem předpisů letové způsobilosti souvisejících s WFD pro letadla certifikovaných podle FAR 23 v kategorii commuter. Následuje popis metodiky únavového výpočtu a predikce šíření trhliny. Dále jsou popsány řešení pro výpočet faktoru intenzity napětí pro základné konfigurace trhliny, tam kde to bylo možné v uzavřeném tvaru, jinak ve formě tabulky. Hlavní částí práce je návrh algoritmu AIMA schopného provést kompletní analýzu části náchylné k rozvoji únavového poškození na více místech (MSD). Model se validoval únavovou zkouškou vzorku přeplátovaného spoje dolního panelu křídla. Následně byla analyzována reálná konstrukce spoje dolních panelů křídla letounu L 410 NG.
Modelling of particle thermal motion
Orság, Miroslav ; Sedláček, Petr (referee) ; Pekař, Miloslav (advisor)
The goal of this thesis was to get familiar with the basics of mathematical description of the thermal motion of particles in a given media, and with other possibilities of the software package COMSOL Multiphysics. A model for viscous and viscoelastic environments was created, a uniform and user friendly system for simulation and calculation of MSD and system for data conversion from FCS to MSD. Furthermore, the possibilities of the model for use in microrheology were assessed and another procedure in the implementation of the COMSOL program in the characterization of gels was proposed.
Influence of particle size on microreology experiments using fluorescence correlation spectroscopy
Valovič, Stela ; Sedláček, Petr (referee) ; Mravec, Filip (advisor)
This diploma thesis deals with microrheology measured via the fluorescence correlation spectroscopy. As microrheological probes, fluorescently marked nanoparticles of 5 sizes in the range of 10-100 nm, were used. The particles had been immersed in a variety of concentrated glycerol solutions and agarose gels of different concentrations, and the FCS measurement revealed a diffusion coefficient of individual particles in each environment. Based on the coefficient, the viscosity of the glycerol needed to stop the particles could be determined. Particles of 10 nm size were not stopped even by the 100 wt% glycerol. In the case of the agarose gels, a combination of higher agarose concentration and larger particles resulted in an increase in the diffusion coefficient to an unlikely high value. This was caused probably by an agarose autofluorescence and the value indicates stopping of the particles in the given agarose gel. Later, the data acquired by the FCS measurement were converted to MSD curves using MATLAB software. The thesis discusses the influence of the experimental parameters on the shape of the MSD curve. The results showed that the number of particles and autocorrelation function have the most significant effect.
REBALLING OF BGA PACKAGES USING PACE TF2700 EQUIPMENT
Roháček, Peter ; Špinka, Jiří (referee) ; Starý, Jiří (advisor)
The Diploma thesis is focused on reballing of BGA packages with the device PACE TF 2700. It describes the general types of BGA packages, their defects, importance of thermal management to the solder techniques, where it is also talked about the meaning of solders and fluxes for the joint. The work informs about the most common methods of reballing, the proper handling of components and the current situation with BGA stencils on the market. It briefly describes the device operation of PACE TF 2700, that is working on the convection and IR principle of heating components. It deals with the manufacturing of the template, dummy BGA packages, the test plates, creation of the thermo profile, comparing and examining the defects and their causes, which had the most significant impact on the results. The achievements would serve for comparing them with the results of the future laboratory exercises or as a subject for further works.
Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Bolest, nepříjemné pocity nebo snížená funkčnost zad, krku nebo končetin jsou v dnešní době u zaměstnanců běžným jevem. Tyto zdravotní potíže se obvykle označují jako muskuloskeletální poruchy související s prací, angl. MSD – Musculoskeletal Disorders.Rizika související s pracovními polohami, s vykonáváním opakovaných pohybů a zaujímáním nepřirozených poloh či přemísťováním těžkých břemen na pracovištích jsou rizikovými faktory, které mohou vést až k MSD. MSD jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti prakticky ve všech členských státech Evropské unie. Pracovní neschopnost z důvodu MSD obvykle trvá déle než pracovní neschopnost pro jiné zdravotní problémy, a stojí tak zaměstnavatele a národní ekonomiky miliardy eur. Muskuloskeletální poruchy většinou nemají jen jednu příčinu. Často jde o kombinaci různých rizikových faktorů včetně fyzických a biomechanických, organizačních a psychosociálních či individuálních faktorů. Mediální kampaň pro zaměstnavatele se z výše uvedených důvodů v roce 2022 zabývá otázkou ergonomie a poruch pohybového aparátu.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
I v práci správně sedět, správně stát: praktická příručka pro bezpečnější pracovní prostředí
Senčík, Josef ; Nechvátal, Marek
Pracovní činnosti vykonávané člověkem se rychle mění tak, jak se rozvíjí celá hospodářská struktura České republiky včetně jednotlivých oblastí průmyslu, obchodu a zemědělství. Zavádění nových poznatků a nástrojů do praxe prostřednictvím robotizace (digitalizace) znamená usnadnění vlastní fyzické práce z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), ale rovněž představuje riziko vzniku nových problémů v souvislosti s výkonem práce vsedě nebo vestoje. Tato brožura poskytuje základní informace a nabízí přístupy potřebné k zajištění správné ergonomické pozice během pracovní doby. Materiál má sloužit jako pomůcka zaměstnancům i jejich zaměstnavatelům, manažerům, pracovníkům BOZP, zkrátka všem, kteří si tento problém uvědomují a chtějí ho adekvátním způsobem řešit
Fulltext: Download fulltextPDF
Program Škola zad jako řešení MSD
Gilbertová, Sylva ; Malý, Stanislav
Jednou z nejpropracovanějších a účinných intervenčních programů v prevenci bolestí zad je Škola zad (dále jen ŠZ) ─ Back School. Stručně řečeno, ŠZ poskytuje uživateli programu (dále jen uživatel) základní teoretické a praktické dovednosti pro snížení bolesti zad a jejich prevenci – podstatný je tedy efekt výchovný, behaviorální s důrazem na změnu pohybových návyků. Vychází z předpokladu, že páteř je v pracovní i mimopracovní činnosti přetěžována a pomocí ŠZ se snažíme vysvětlit, jak k tomuto přetížení dochází a jak si můžeme v různých zátěžových situacích pomoci.
Fulltext: Download fulltextPDF
Modelling of particle thermal motion
Orság, Miroslav ; Sedláček, Petr (referee) ; Pekař, Miloslav (advisor)
The goal of this thesis was to get familiar with the basics of mathematical description of the thermal motion of particles in a given media, and with other possibilities of the software package COMSOL Multiphysics. A model for viscous and viscoelastic environments was created, a uniform and user friendly system for simulation and calculation of MSD and system for data conversion from FCS to MSD. Furthermore, the possibilities of the model for use in microrheology were assessed and another procedure in the implementation of the COMSOL program in the characterization of gels was proposed.
Influence of particle size on microreology experiments using fluorescence correlation spectroscopy
Valovič, Stela ; Sedláček, Petr (referee) ; Mravec, Filip (advisor)
This diploma thesis deals with microrheology measured via the fluorescence correlation spectroscopy. As microrheological probes, fluorescently marked nanoparticles of 5 sizes in the range of 10-100 nm, were used. The particles had been immersed in a variety of concentrated glycerol solutions and agarose gels of different concentrations, and the FCS measurement revealed a diffusion coefficient of individual particles in each environment. Based on the coefficient, the viscosity of the glycerol needed to stop the particles could be determined. Particles of 10 nm size were not stopped even by the 100 wt% glycerol. In the case of the agarose gels, a combination of higher agarose concentration and larger particles resulted in an increase in the diffusion coefficient to an unlikely high value. This was caused probably by an agarose autofluorescence and the value indicates stopping of the particles in the given agarose gel. Later, the data acquired by the FCS measurement were converted to MSD curves using MATLAB software. The thesis discusses the influence of the experimental parameters on the shape of the MSD curve. The results showed that the number of particles and autocorrelation function have the most significant effect.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.