Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnanie krajín EÚ z pohľadu aspektov vstupujúcich do indexu ľudského rozvoja
Fillová, Sofia
Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnávání rozvoje zemí Evropské unie na základě vlivu tří hlavních aspektů tvořících index lidského rozvoje. Práce zkoumá vliv zdraví, vzdělání a příjmu na země Evropské unie. Dále se zabývá jak se země mezi sebou na základě těchto ukazatelů liší. Na základě zvolených reprezentativních zemí se porovnává jejich vývoj v čase a pomocí charakteristik vývoje se identifikují výrazné propady či nárůsty jejich nabytých hodnot. Zjištění práce poukazují na fakt, že mezi zeměmi Evropské unie existují značné rozdíly, přičemž postavení zemí není v jednotlivých dimenzích totožné. Identifikované a rozebírané jsou faktory ovlivňující vývoj ukazatelů a jejich následné dopady na vývoj v reprezentativních zemích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.