Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 720 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika pro zajištění bezpečného přístupu k datům v rámci různých režimů zpřístupnění digitálního obsahu
Richter, Vít, ; Matušík, Zdeněk, ; Vozár, Zdenko ; Foltýn, Tomáš,
Významným doplněním české autorskoprávní úpravy, reflektujícím nástup digitálních technologií, je rozšíření oblastí, v nichž bude nově vykonávána tzv. rozšířená kolektivní správa usnadňující licencování některých způsobů užití děl knihovnami. Na základě kolektivních hromadných smluv mezi Národní knihovnou a kolektivními správci DILIA a OOA-S budou moci knihovny navzájem sdílet a zpřístupňovat veřejnosti nejen digitalizovaná díla z vlastních knihovních fondů, ale i díla z fondů jiných knihoven.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Aplikovatelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se zvláštním zaměřením na licenční smlouvy a software
Rýdl, Jiří ; Bříza, Petr (vedoucí práce) ; Pauknerová, Monika (oponent)
Aplikovatelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se zvláštním zaměřením na licenční smlouvy a software Abstrakt První tři kapitoly práce se zabývají podmínkami, za kterých je možné aplikovat Vídeňskou úmluvu o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ("Vídeňská úmluva"). Obecným cílem je popsat podmínky aplikovatelnosti, identifikovat interpretační problémy, které se s touto oblastí pojí, a kriticky zhodnotit jednotlivé přístupy teorie i soudní praxe k těmto problémům. Jednotlivé kapitoly se zabývají postupně pozitivním vymezením působnosti Vídeňské úmluvy, negativním vymezením její působnosti, a nakonec možnostmi smluvních stran aplikaci Vídeňské úmluvy ovlivnit. Pozornost je v této části věnována zejména vymezení jednotlivých pojmů, které jsou pro posouzení aplikace Vídeňské úmluvy stěžejní, přesto je však Vídeňská úmluva sama nedefinuje. Jedná se zejména o pojmy zboží a kupní smlouvy obsažených v článku 1 Vídeňské úmluvy nebo pojmy podstatná část věcí nutných pro výrobu a převažující část závazků, které jsou používány v článku 3 Vídeňské úmluvy. Bližší pozornost je věnována také interpretaci článku 95 na níž dodnes nepanuje shoda. Závěrečná kapitola pak navazuje na kapitoly úvodní. Obecné závěry z prvních kapitol jsou zde aplikovány na konkrétní problematiku softwaru a licenčních smluv. Je zde...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 720 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.