National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.01 seconds. 
Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji. Pro výzkum imág ve studovaném území byla zvolena metoda Capture-recapture, která spočívala ve zpětných odchytech značených motýlů po celou dobu jejich letu. Dále byl proveden inventarizační průzkum motýlů s denní aktivitou a orientační průzkum ostatních čeledí motýlů. V práci je doporučen podrobný management v území, který si klade za cíl udržení stávající populace modráska hořcového a především její posílení.
Fulltext: Download fulltextPDF
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína. Průzkum byl proveden v roce 2007 a byl zde prokázán výskyt celkem 47 druhů motýlů. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy a je doporučen vhodný management pro zachování a posílení populací motýlů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Results of the inventory survey of butterflies with daily activity (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) in a nature reserve and a European significant site Střemošická stráň
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního seznamu jsou však započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy vzhledem k regionu východních Čech a je doporučen vhodný management pro posílení populací motýlů na lokalitě.
Fulltext: Download fulltextPDF
Botanical survey of the nature reserve Rolavská vrchoviště
Baroch, Patrik ; Karlík, Petr (advisor) ; Andrea, Andrea (referee)
The mountain raised bog Velký močál spreads out on the area of approx. 50 hectares in the cadastral territory of the former municipality of Sauersack (Rolava) in the altitude of 930 meters above sea level near the town of Přebuz in the Ore Mountains. Since 1969 the raised bog Velký močál was an independent State, later National nature reserve (abbreviated in Czech: NPR). Since 2012 it has been part of the NPR Rolavská vrchoviště, situated on the area of about 750 hectares. The work aimed to take up the botanical researches from previous years and to compare theme with the current situation. When a botanical inventorying during one vegetation season was carried out, the total of 37 taxons of vascular plants and 37 taxons of bryophytes were recorded. A presence and further dissemination of Rhynchospora alba as mentioned in the Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae (Additions to the flora of the Czech Republic) XII / 2014 already by Mgr. Melichar was confirmed. It was found out that the fertile population of Scheuchzeria palustris had spread to the western part of the territory and surrounding hollows. In the southern and western part of the bog there was a new occurrence of Juncus conglomeratus and Sphagnum subnitens recorded. The Sphagnum subnitens shows of the eutrophication of peripheral areas of bog. Furthermore, a long term vegetation dynamics of the territory was studied, specifically changes in the area of individual partial biotopes which were interpreted on historical aerial shots dated 1953, 2000 and 2013. In the ArcGIS program there were vegetation maps designed and those were subsequently analyzed. The analysis showed long term changes in the vegetation cover. It demonstrated succession of Picea abies and of Pinus x pseudopumilio in progress. As a result, the open area of the raised bog has been decreasing. This transformation can have a fatal impact the current bog vegetation, particularly on the fertile and growing populations of Scheuchzeria palustris and Rhynchospora alba. They prove continuous drying out of the raised bog. The main cause may be global climate changes and hereby altered Precipitation totals of the Czech Republic, which has a significant influence on the hydrology of this ombrotrophic raised bog. These phenomena need to be explored in more details. For the found negative impacts which can be observed on the development of natural conditions of the raised bog measurement which aim to eliminate them or at least to minimize them were proposed.
Woody plants in the Žinkovy castle park (Plzeň region).
REISEROVÁ, Alena
This thesis deals with an inventory survey of tree species in the castle park in Žinkovy. The park was founded in 1896 - 1898 and is one of the best preserved castle parks on the southern Pilsen (Czech Republic). Since its inception the owners, management and appearance of the park have been changed several times. The inventory survey covers 81 tree species including their cultivar varieties. Furthermore the thesis compares the results with previous inventory surveys, and preserved documents and provides concept of new management measures. A list of the tree species and these comparisons are summarized in the appendix of the thesis.
Flora and vegetation of special protected areas at west Bohemian part of southwestern "Brdy" mountains
REISEROVÁ, Alena
Five specially protected areas are situated in the southwestern part of the Brdy region. There are two national natural monuments - Hořehledy and Míšovské Buky and three nature reserves - Chynínské buky, Fajmanovy skály & Klenky and Kokšín. Inventory surveys of vegetation were completed in these areas in 1981 and 1982 (J. Nesvadbová). The next inventory survey of the national natural monument Hořehledy was realize in 1990 two years before the establishing this territory as protected area and others in 2005 due to a proposed change of the area border. In addition, the inventory surveys of all mentioned protected areas addressed L. Šmahel in his work in 1998 - 2000. This bachelor thesis surveys higher plant species in each of the specially protected area and provides a comparison of results with the published works.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.