Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení pásového robota
Vávra, Jakub ; Kopečný, Lukáš (oponent) ; Macho, Tomáš (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá autonomním řízením pásového robota. Robot se bude schopný vyhýbat překážkám a kontrolovat, jestli se nachází na podložce. Bude posuzovat, jestli se daná překážka nachází vlevo či vpravo od něj a podle toho se jí vyhne.
Fúze senzorů pro detekci a lokalizaci osob v místnosti
Vondráček, Jakub ; Dobossy, Barnabás (oponent) ; Najman, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou fúze několika senzorů za účelem detekce a lokalizace osob v místnosti. Zaměřena je primárně na využití spojení levných senzorů a jejich implementaci takovým způsobem, aby jejich fúze vytvořila systém, který má zřejmé výhody v porovnání s dražšími jedno senzorovými řešeními. V první části práce je provedena rešerše, která představuje základní problematiku detekce, lokalizace a počítání osob v místnosti. Za účelem využití v praktické části práce, je zde také uvedeno, jakými konkrétními senzory je možné těchto funkcionalit dosáhnout a jaké řídící jednotky jsou vhodné pro takový systém. Nakonec jsou v této sekci shrnuty konkrétní komponenty a softwarové nástroje, které jsou dále použity v rámci praktické části práce. Zahrnuto je také odůvodnění tohoto výběru. V druhé části práce je popsán konkrétní návrh výsledného systému, který je schopen plnit funkce detekce, lokalizace a počítání osob v místnosti. Tento praktický návrh je popsán včetně veškerých východisek, zapojení a zejména algoritmu, který byl pro fúzi senzorů použit. Celý systém je následně otestován, na základě čehož je jeho fungování vyhodnoceno. V poslední sekci práce je vytvořený systém doplněn o model krytu a uchycení na zeď.
Řízení pásového robota
Vávra, Jakub ; Kopečný, Lukáš (oponent) ; Macho, Tomáš (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá autonomním řízením pásového robota. Robot se bude schopný vyhýbat překážkám a kontrolovat, jestli se nachází na podložce. Bude posuzovat, jestli se daná překážka nachází vlevo či vpravo od něj a podle toho se jí vyhne.
Řízení pásového robota
Vávra, Jakub ; Kopečný, Lukáš (oponent) ; Macho, Tomáš (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá autonomním řízením pásového robota. Robot se bude schopný vyhýbat překážkám a kontrolovat, jestli se nachází na podložce. Bude posuzovat, jestli se daná překážka nachází vlevo či vpravo od něj a podle toho se jí vyhne.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.