Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Průzkum a dokumentace roubené stavby
Pytel, Kristián
Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo vytvořeno 3D model dřevěné konstrukce a byla překontrolována správnost stávající výkresové dokumentace. Do pohledů vygenerovaných z tohoto modelu byly zakreslovány zjištěné poruchy konstrukcí. Byl vyhodnocen celkový stav objektu a jeho příčin a popsána doporučení pro jeho případnou obnovu s přihlédnutím k jeho ekonomické i historické hodnotě.
Stavební historie zámku v Horažďovicích
KUBOVÁ, Tereza
Tématem mé bakalářské práce je Stavební historie zámku v Horažďovicích. Zabývám se historií stavby ale poskytuji i poměrně podrobný výčet zdejších majitelů, jenž byli současně stavebníky; objednavateli a strůjci veškerého uměleckého dění zde). Zámecký areál byl během různých období přestavován a měněn. Těmto změnám je v práci dán prostor největší. Právě takto se z opevněného středověkého sídla postupem času stává zprvu renesanční a nato i raně barokní sídlo reprezentačního charakteru. Text je rozdělen podle jednotlivých přestaveb na celky, jenž se dále dělí na úseky věnované jednotlivým stavebníkům, či celým rodům a jejich historii. Cílem práce je přispět k lepšímu poznání panského sídla v Horažďovicích, které tvoří nezanedbatelnou součást českého uměleckého, ale i kulturního dědictví. Mou snahou bylo, aby bylo sídlo viděno i jinak, než jaký pohled nabízí monografie, či články jemu věnované.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.