National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Znojmo Castle
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky s objektem znojemského hradního komplexu a jeho historií. Vedle zámecké expozice je možno zhlédnout také sbírku soch neoklasicistního sochaře Hugo Lederera či stálou výstavu keramické produkce znojemského regionu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Renovation of historical furniture
Hychta, Jakub ; Pánek, Miloš (advisor) ; Oberhofnerová, Eliška (referee)
This thesis discusses about theoretical and practical aspects of furniture restoration. There is described meaning and purpose of restoration in the theoretical part as well as necessarily conditions about restoration. The practical part includes specific procedures of restauration and there is also comparison practice with literature on the end. Documented project was evaluated more like repairing because restorer did not use appropriate procedures.
Hodnocení historických konstrukčních spojů během vývoje úložného nábytku, jejich využití a optimalizace v současných podmínkách.
Záborský, Vladimír ; Gaff, Milan (advisor)
Dizertační práce zpracovává historický vývoj konstrukce a použitých materiálů úložného nábytku od 17. až po začátek 20. století a jej propojení (aplikaci) na současnou nábytkovou tvorbu. Zaměřuje se na rozbor vlastností spojů používaných ve výrobě nábytku. Na vybraných typech spojů nábytku budou vykonané experimentální testy, kde se bude zkoumat vliv rozměrů jednotlivých částí konstrukčních elementů vybraného typu spoje a druhu dřeviny na pevnost nábytkových spojů. Rovněž se bude zkoumat vliv typu použitého lepidla. Vybrané druhy lepidel budou určeny na nábytkové konstrukce. Jednotlivé pevnosti vybraných nábytkových spojů budou analyzovány s výpočtovým modelem pomoci metody konečných prvků. Pomocí počítačové simulace se budou jednotlivé typy nábytkových spojů porovnávat, s cílem najít nebezpečné koncentrace napětí. Tyto údaje poskytnou pro konstruktéry informace, kde je nutné daný materiál zesílit, případně zvětšit geometrické parametry konstrukčních elementů. Předpokládaným výstupem předkládaného projektu je návrh nových geometrických parametrů konstrukčních elementů a korekce dlouhodobě zažitých nedostatků uplatňovaných při tvorbě spojů.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.