Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech
Valta, Marek ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavení seznamu nejvýznamnějších kritérií, který umožní identifikovat fotbalové talenty v kategorii U15 hrající na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech z pohledu zastupující manažerské agentury. Metody: K vytvoření seznamu nejvýznamnějších kritérií při výběru fotbalových talentů byly využity kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody. V první fázi výzkumu byly provedeny polostrukturované rozhovory s hráčskými agenty a skauty, které přinesly unikátní vhled do problematiky identifikace talentů a následné péče o ně. Na základě předchozího výzkumu byl sestaven seznam kritérií sledovaných u středních záložníků. Ten byl následně pomocí metody škálování zúžen do výsledné podoby seznamu nejvýznamnějších kritérií pro identifikaci fotbalových talentů v kategorii U15 hrajících na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je sestavení seznamu nejvýznamnějších kritérií, který umožní identifikaci fotbalových talentů ve věkové kategorii U15 na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech. Polostrukturované rozhovory se skauty a hráčskými agenty ukázaly současnou situaci na...
Adaptívne formácie pre viruálnych agentov
Švagerka, Michal ; Plch, Tomáš (vedoucí práce) ; Čermák, Miroslav (oponent)
Dnešní virtuální světy obsahují velké množství virtuálních agentů. To s sebou přináší i nutnost koordinace jejich pohybu. V této práci navrhujeme algoritmy pro řízení pohybu skupiny agentů ve formaci. Důraz je kladen na takové metody, které umožňují udržovat vlastnosti formace a zároveň překonávat rozličné terénní překážky. Tyto metody poté porovnáváme pomocí vhodně zvolené hodnotící funkce na vzorových scénářích.
Koordinované hledání cest s formacemi
Obrázek, Václav ; Surynek, Pavel (vedoucí práce) ; Balyo, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá koordinovaným hledáním cest pro více agentů s rozšířením o formace pro použití v počítačových hrách. Problém jsme formálně zadefinovali a navrhli a implementovali jsme parametrizovatelný hierarchický modulární řešící algoritmus APriCA. Pro testování algoritmů bylo vytvořeno prostředí ChessWars, pro měření kvality nalezených řešení, co se udržování formací týče, byla zavedena nová veličina nazvaná "rozbitost". Námi navržený algoritmus APriCA v porovnání s externími doménově nezávislými plánovači LPG, Blackbox a SASE podával výsledky, které byly po všech stránkách lepší, a ve srovnání s algoritmem LRA* byla řešení kvalitnější a při vhodné volbě parametrů byla i rychleji nalezena.
Koordinované hledání cest s formacemi
Obrázek, Václav ; Surynek, Pavel (vedoucí práce) ; Balyo, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá koordinovaným hledáním cest pro více agentů s rozšířením o formace pro použití v počítačových hrách. Problém jsme formálně zadefinovali a navrhli a implementovali jsme parametrizovatelný hierarchický modulární řešící algoritmus APriCA. Pro testování algoritmů bylo vytvořeno prostředí ChessWars, pro měření kvality nalezených řešení, co se udržování formací týče, byla zavedena nová veličina nazvaná "rozbitost". Námi navržený algoritmus APriCA v porovnání s externími doménově nezávislými plánovači LPG, Blackbox a SASE podával výsledky, které byly po všech stránkách lepší, a ve srovnání s algoritmem LRA* byla řešení kvalitnější a při vhodné volbě parametrů byla i rychleji nalezena.
Adaptívne formácie pre viruálnych agentov
Švagerka, Michal ; Plch, Tomáš (vedoucí práce) ; Čermák, Miroslav (oponent)
Dnešní virtuální světy obsahují velké množství virtuálních agentů. To s sebou přináší i nutnost koordinace jejich pohybu. V této práci navrhujeme algoritmy pro řízení pohybu skupiny agentů ve formaci. Důraz je kladen na takové metody, které umožňují udržovat vlastnosti formace a zároveň překonávat rozličné terénní překážky. Tyto metody poté porovnáváme pomocí vhodně zvolené hodnotící funkce na vzorových scénářích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.