National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Computation of the eigenvalues and eigenvectors of Hermitian matrix
Štrympl, Martin ; Bohrn, Marek (referee) ; Fujcik, Lukáš (advisor)
This project deals with computation of eigenvalues and eigenvectors of Hermitian positive-semidefinite complex square matrix of order 4. The target is an implementation of computation in language VHDL to field-programmable gate array of type Xilinx Zynq-7000. This master project deals with algorithms used for computation of eigenvalues and eigenvectors of positive-semidefinite symmetric real square and positive-semidefinite complex Hermitian matrix and the analysis of algorithms by AnalyzeAlgorithm program assembled for this purpose. The closing part of this project describes implementation of the computation into field-programmable gate array with use of IP core Xilinx® Floating-Point \linebreak Operator and SVAOptimalizer, SVAInterpreter and SVAToDSPCompiler programs.
Unconventional Signals Oscillators
Hruboš, Zdeněk ; Galajda, Pavol (referee) ; Štork, Milan (referee) ; Petržela, Jiří (advisor)
Dizertační práce se zabývá elektronicky nastavitelnými oscilátory, studiem nelineárních vlastností spojených s použitými aktivními prvky a posouzením možnosti vzniku chaotického signálu v harmonických oscilátorech. Jednotlivé příklady vzniku podivných atraktorů jsou detailně diskutovány. V doktorské práci je dále prezentováno modelování reálných fyzikálních a biologických systémů vykazujících chaotické chování pomocí analogových elektronických obvodů a moderních aktivních prvků (OTA, MO-OTA, CCII ±, DVCC ±, atd.), včetně experimentálního ověření navržených struktur. Další část práce se zabývá možnostmi v oblasti analogově – digitální syntézy nelineárních dynamických systémů, studiem změny matematických modelů a odpovídajícím řešením. Na závěr je uvedena analýza vlivu a dopadu parazitních vlastností aktivních prvků z hlediska kvalitativních změn v globálním dynamickém chování jednotlivých systémů s možností zániku chaosu v důsledku parazitních vlastností použitých aktivních prvků.
Implementation of matrix decomposition and pseudoinversion on FPGA
Röszler, Pavel ; Rajmic, Pavel (referee) ; Smékal, David (advisor)
The purpose of this thesis is to implement algorithms of matrix eigendecomposition and pseudoinverse computation on a Field Programmable Gate Array (FPGA) platform. Firstly, there are described matrix decomposition methods that are broadly used in mentioned algorithms. Next section is focused on the basic theory and methods of computation eigenvalues and eigenvectors as well as matrix pseudoinverse. Several examples of implementation using Matlab are attached. The Vivado High-Level Synthesis tools and libraries were used for final implementation. After the brief introduction into the FPGA fundamentals the thesis continues with a description of implemented blocks. The results of each variant were compared in terms of timing and FPGA utilization. The selected block has been validated on the development board and its arithmetic precision was analyzed.
There are linear dynamical systems with Multiple Eigenvectors?
Kozánek, Jan ; Zapoměl, Jaroslav
The steady-state response of non-damped linear and discrete dynamical systems on harmonic excitation can be expressed as the linear combination of independent eigenvectors. For special damped dynamical systems, there are some case, where the same eigenvector corresponds to the different eigenvalues.
Implementation of matrix decomposition and pseudoinversion on FPGA
Röszler, Pavel ; Rajmic, Pavel (referee) ; Smékal, David (advisor)
The purpose of this thesis is to implement algorithms of matrix eigendecomposition and pseudoinverse computation on a Field Programmable Gate Array (FPGA) platform. Firstly, there are described matrix decomposition methods that are broadly used in mentioned algorithms. Next section is focused on the basic theory and methods of computation eigenvalues and eigenvectors as well as matrix pseudoinverse. Several examples of implementation using Matlab are attached. The Vivado High-Level Synthesis tools and libraries were used for final implementation. After the brief introduction into the FPGA fundamentals the thesis continues with a description of implemented blocks. The results of each variant were compared in terms of timing and FPGA utilization. The selected block has been validated on the development board and its arithmetic precision was analyzed.
Jacobi matrices: properties and possible generalizations
Preradová, Alena ; Hnětynková, Iveta (advisor) ; Duintjer Tebbens, Erik Jurjen (referee)
This thesis summarizes basic properties of Jacobi matrices and studies their selected structural generalizations, represented by special types of band, block tridiagonal and wedge-shaped matrices. Furthermore, it describes two Krylov subspace methods connected with Jacobi matrices, namely the Lanczos iterative tridiagonalization and the Golub-Kahan iterative bidiagonalization, and their block generalizations. The thesis shows, how block methods generate in each step generalised Jacobi matrices mentioned above. Main goal is to study spectral properties of these matrices focused on ivestigation of multiplicity of eigenvalues and nonzero components of eigenvectors. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Computation of the eigenvalues and eigenvectors of Hermitian matrix
Štrympl, Martin ; Bohrn, Marek (referee) ; Fujcik, Lukáš (advisor)
This project deals with computation of eigenvalues and eigenvectors of Hermitian positive-semidefinite complex square matrix of order 4. The target is an implementation of computation in language VHDL to field-programmable gate array of type Xilinx Zynq-7000. This master project deals with algorithms used for computation of eigenvalues and eigenvectors of positive-semidefinite symmetric real square and positive-semidefinite complex Hermitian matrix and the analysis of algorithms by AnalyzeAlgorithm program assembled for this purpose. The closing part of this project describes implementation of the computation into field-programmable gate array with use of IP core Xilinx® Floating-Point \linebreak Operator and SVAOptimalizer, SVAInterpreter and SVAToDSPCompiler programs.
Unconventional Signals Oscillators
Hruboš, Zdeněk ; Galajda, Pavol (referee) ; Štork, Milan (referee) ; Petržela, Jiří (advisor)
Dizertační práce se zabývá elektronicky nastavitelnými oscilátory, studiem nelineárních vlastností spojených s použitými aktivními prvky a posouzením možnosti vzniku chaotického signálu v harmonických oscilátorech. Jednotlivé příklady vzniku podivných atraktorů jsou detailně diskutovány. V doktorské práci je dále prezentováno modelování reálných fyzikálních a biologických systémů vykazujících chaotické chování pomocí analogových elektronických obvodů a moderních aktivních prvků (OTA, MO-OTA, CCII ±, DVCC ±, atd.), včetně experimentálního ověření navržených struktur. Další část práce se zabývá možnostmi v oblasti analogově – digitální syntézy nelineárních dynamických systémů, studiem změny matematických modelů a odpovídajícím řešením. Na závěr je uvedena analýza vlivu a dopadu parazitních vlastností aktivních prvků z hlediska kvalitativních změn v globálním dynamickém chování jednotlivých systémů s možností zániku chaosu v důsledku parazitních vlastností použitých aktivních prvků.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.