Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výběr dodavatelů pro vybranou materiálovou skupinu
Vauchkevich, Yuliya ; Gafarov, Timur (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou nákupních činnosti VSM Production s. r. o. Obsahuje metodu výběru a hodnocení dodavatelů, která zajistí splnění požadavků firmy v oblasti nákupního rozhodování. Navržená metoda je ověřená na vybraném materiálovém prvku.
Application of Fuzzy Logic for Evaluating Investments in Stock Markets
Kúdela, Lukáš ; Janková, Zuzana (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with the principles of fuzzy logic and its practical application in the evaluation of individual passively managed ETFs as an investment option in the stock market. The model is composed of multivalued decision criteria that can be used to classify a given investment instrument. Based on the evaluation of the considered funds, these outputs will serve as a supporting tool in the further decision-making process. The processing of the model is realized in MS Excel program using VBA and in the MATLAB program.
Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy
Froehling, Kryštof ; Janková, Zuzana (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o aplikaci teorie fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů zakázek překladu cizojazyčného textu. Tento fuzzy model slouží k lepšímu výběru zakázek a rychlejší alokaci lidských zdrojů pro konkrétní zakázky. Fuzzy model je sestaven z vícehodnotových rozhodovacích kritérií, které jsou pro firmu zásadní. Model je zpracován v programu MS Excel za použití VBA a v programu MathWorks MATLAB.
Application of Fuzzy Logic for Evaluating Investments in Stock Markets
Kúdela, Lukáš ; Janková, Zuzana (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with the principles of fuzzy logic and its practical application in the evaluation of individual passively managed ETFs as an investment option in the stock market. The model is composed of multivalued decision criteria that can be used to classify a given investment instrument. Based on the evaluation of the considered funds, these outputs will serve as a supporting tool in the further decision-making process. The processing of the model is realized in MS Excel program using VBA and in the MATLAB program.
Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy
Froehling, Kryštof ; Janková, Zuzana (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o aplikaci teorie fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů zakázek překladu cizojazyčného textu. Tento fuzzy model slouží k lepšímu výběru zakázek a rychlejší alokaci lidských zdrojů pro konkrétní zakázky. Fuzzy model je sestaven z vícehodnotových rozhodovacích kritérií, které jsou pro firmu zásadní. Model je zpracován v programu MS Excel za použití VBA a v programu MathWorks MATLAB.
Výběr dodavatelů pro vybranou materiálovou skupinu
Vauchkevich, Yuliya ; Gafarov, Timur (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou nákupních činnosti VSM Production s. r. o. Obsahuje metodu výběru a hodnocení dodavatelů, která zajistí splnění požadavků firmy v oblasti nákupního rozhodování. Navržená metoda je ověřená na vybraném materiálovém prvku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.