Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Self-balancing of vertical disc rotors supported by contactless bearings
Zapoměl, Jaroslav ; Kozánek, Jan ; Košina, Jan
Article discusses the self-balancing of the vertical disc rotors supported by contactless bearings on principle of diamagnetic levitation. There are three possibilities of contactless supports: permanent magnet levitation with the help of bismuth, graphite and pyrolitic graphite.
NÁVRH DIFERENČNÍHO ZPĚTNOVAZEBNÍHO ŘÍZENÍ POLOHY ROTORU PRO JEHO BEZDOTYKOVÉ ULOŽENÍ
Kozánek, Jan ; Synek, L. ; Sýkora, Petr
V příspěvku je navrženo diferenční zpětnovazební řízení axiální polohy bezdotykově uloženého rotoru s elektromagnetickým aktuátorem. Tato diferenční metoda se užívá v řadě průmyslových aplikací. Byla zvolena stabilizace pomocí dvou akčních členů, dvou protilehlých magnetů, které zajistí jednak stabilizaci a jednak tlumení celé soustavy. Tím dojde k odstranění nelinearity silové charakteristiky permanentních magnetů a částečnému vyřazení jejich vlivu do chování regulované soustavy. Zpětnovazební řízení žádané axiální polohy rotoru je realizováno vhodným analogovým regulátorem.
Provozní zkoušky rotoru na aerodynamických ložiskách
Vaník, J. ; Šafr, M. ; Šimek, J. ; Kozánek, Jan ; Veselý, Jan
A high-speed synchronous electric machine has been modified to run on contactless aerodynamic bearings designed and manufactured within this project. The experience gained during putting the motor in operation at the Institute of Thermodynamics is described and the first results from the test runs at speeds up to 50,000 rpm (basic diagnostic measurement of rotor relative vibration and subsequent spectral identification) are presented.
Ložiska s permanentními a řízenými magnety
Kozánek, Jan ; Stolařík, M. ; Šafr, M.
Ložiska s permanentními a řízenými magnety.
Permanent and active magnetic bearings
Kozánek, Jan ; Stolařík, M. ; Šafr, M.
In this paper, the design of a permanent contactless radial bearings was studied. The motor will be used as dynamic stand for further research in the field of vibration and stability problems in rotor dynamics. Due to insufficient reliability of analytical calculation of permanent magnet forces, preliminary measurements on a simple device were performed. The results obtained were used for the dimensioning of the bearings to be designed.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.