Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Implementace vybrané technologie pro ISP
Doležal, Martin ; Koleňák Jiří, doc. Ing. Ph.D, MBA (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybrané technologie ve společnosti CPU-Kocourek, s.r.o., která působí jako poskytovatel internetového připojení. Na základě teoretické části a provedené analýzy současného stavu jsou navržena dostupná řešení vhodná pro management přístupové sítě poskytovatele. Návrhová část obsahuje výběr nejvhodnějšího z nich a jeho následnou implementaci do režimu rutinního provozu.
Management počítačové sítě ISP
Svoboda, Filip ; Pavláček, Martin (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je management počítačové sítě poskytovatele připojení k internetu v obci Boleradice. Na základě analýzy manažerských postupů bylo odhaleno slabé místo v monitoringu sítě. V rámci řešení byl zakoupen server, na který byl nasazen pokročilý monitorovací nástroj Nagios. Přínosem této práce je zvýšení efektivity a zkvalitnění managementu sítě a možnost rychleji reagovat na výpadky síťových zařízení.
Management počítačové sítě
Hrnčíř, Jan ; Martin,, Žídek (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu managementu počítačové sítě a informační bezpečnosti pro konkrétní společnost. Na základě provedených analýz budou následně navrženy možné změny a vylepšení s ohledem na požadavky konkrétní společnosti a ekonomické možnosti dané společnosti.
Implementace zvolené technologie pro správu sítě
Fábryová, Bianka ; Sedlák, Petr (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Táto práca sa venuje tvorbe návrhu implementácie vybranej technológie pre management počítačovej siete v konkrétnej spoločnosti. Úvodná časť práce sa sústredí na zhrnutie teoretických východísk z danej oblasti. Ďalšia časť práce je zameraná na analýzu súčasného stavu riadenia siete v spoločnosti a na možnosti vhodného riešenia správy siete. V praktickej časti je na základe aplikácie teoretických poznatkov formulovaný návrh implementácie zvolenej technológie vrátane technických, manažérskych a ekonomických aspektov, ktoré je nutné pri implementácii posúdiť.
Management počítačové sítě ISP
Svoboda, Filip ; Pavláček, Martin (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je management počítačové sítě poskytovatele připojení k internetu v obci Boleradice. Na základě analýzy manažerských postupů bylo odhaleno slabé místo v monitoringu sítě. V rámci řešení byl zakoupen server, na který byl nasazen pokročilý monitorovací nástroj Nagios. Přínosem této práce je zvýšení efektivity a zkvalitnění managementu sítě a možnost rychleji reagovat na výpadky síťových zařízení.
Implementace vybrané technologie pro ISP
Doležal, Martin ; Koleňák Jiří, doc. Ing. Ph.D, MBA (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybrané technologie ve společnosti CPU-Kocourek, s.r.o., která působí jako poskytovatel internetového připojení. Na základě teoretické části a provedené analýzy současného stavu jsou navržena dostupná řešení vhodná pro management přístupové sítě poskytovatele. Návrhová část obsahuje výběr nejvhodnějšího z nich a jeho následnou implementaci do režimu rutinního provozu.
Management počítačové sítě
Hrnčíř, Jan ; Martin,, Žídek (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu managementu počítačové sítě a informační bezpečnosti pro konkrétní společnost. Na základě provedených analýz budou následně navrženy možné změny a vylepšení s ohledem na požadavky konkrétní společnosti a ekonomické možnosti dané společnosti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.