Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Čirok jako energetická plodina
CIBULKOVÁ, Renata
Čirok, jedna ze světově nejvýznamnějších polních plodin, je nejčastěji využívaný pro potravinářské či krmné účely. Cílem této práce je formou literárního přehledu shrnout informace o vlastnostech čiroku z pohledu energetického využití, energetické výtěžnosti, technologii pěstování pro energetické účely, možnostech využití čiroku pro energetické účely a stavu ve světě i v ČR. V poslední době je čirok zkoumán jako surovina pro všechna odvětví energetického průmyslu a to z důvodu široké škály potencionálních produktů jako je etanol, vodík, metan, lipidy, aceton, butanol a kyselina mléčná. Díky poměrně vysokým výnosům fytomasy lze čirok využít jako surovinu pro přímé spalování. Pro daný směr využití je rozhodující složení jednotlivých druhů čiroku, které může být výrazně ovlivněno agrotechnikou a klimatickými podmínkami pěstování. Významnou úlohu pro zvýšení produkce a využitelnosti této plodiny ve všech klimatických podmínkách má šlechtění.
Perspektivy pěstování a využití čiroku a prosa v podmínkách ČR
TROJÁKOVÁ, Gabriela
Cílem práce bylo shrnutí poznatků o pěstování a možnostech využití čiroku a prosa v podmínkách České republiky. Botanická charakteristika, požadavky na prostředí, ošetřování během vegetace rostliny prosa a čiroku. Sklizeň a posklizňová úprava plodiny a její využití potravinářské, průmyslové a pro krmné účely. Proso je skromná plodina, přinášející dobrý uskutečnitelný výnos, rozšiřuje plodinovou a potravinářskou škálu. Čirok obohacuje osevní postupy pro zachování půdní úrodnosti a je zajímavou alternativou silážní kukuřice na orné půdě v České republice.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.