National Repository of Grey Literature 89 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Adhesion of bituminous binders to aggregate
Vlk, Petr ; Hýzl, Petr (referee) ; Varaus, Michal (advisor)
In 2005 the revised European standard 12697-11:2005 [1] was introduced offering a choice of three different methods. The static method described in part B has some similarities with the replaced Swiss standard for the determination of the affinity between bitumen and aggregates [2] and Czech standard for adhesions of asfalt binder to aggregates ČSN 73 6161 [3]. The result of this study is to compare the static method described in the [3] and a draft changes by Swiss research project [4] with the current revision of the European Standard 12697-11: 2005.
Inclined belt conveyor of aggregates
Švásta, Petr ; Jonák, Martin (referee) ; Škopán, Miroslav (advisor)
The aim of this work is the proposal inclined conveyor belt for transporting the aggregate maximum grain size up to 150mm. Functionalcalculation is made according to ISO 5048 Belt conveyor supportingrollers. The report contains a brief description of the function, use anddesign of the conveyor and its affiliates. On the basis of specifieddimensions is processed transporter function calculation, a simplifieddesign and conveyor tensioning devices. The work is accompanied bydrawings stretching equipment and conveyor assemblies.
Design of asphalt mixtures with the orientation on the water sensitivity
Kalfeřt, Martin ; Dašek, Ondřej (referee) ; Varaus, Michal (advisor)
In these thesis aggregate and bitumen for the design of asphalt mixtures were described and tested. Further the asphalt mixture was tested with various tests and with the test for the water sensitivity.
Effect of sub-micrometer structural features on rheology of polymer nanocomposites
Lepcio, Petr ; Chodák,, Ivan (referee) ; doc.Ing.Marián Lehocký, Ph.D. (referee) ; Jančář, Josef (advisor)
Polymerní nanokompozity (PNCs) mají slibnou budoucnost jako lehké funkční materiály zpracovatelné aditivními výrobními technologiemi. Jejich rychlému rozšíření však brání silná závislost jejich užitných vlastností na prostorovém uspořádání nanočástic (NP). Schopnost řídit disperzi nanočástic je tak klíčovým předpokladem pro jejich uplatnění ve funkčních kompozitech. Tato práce zkoumá přípravu polymerních nanokompozitů v modelové sklotvorné polymerní matrici roztokovou metodou, technikou schopnou vytvářet prostorové uspořádání nanočástic řízené strukturními a kinetickými parametry přípravného procesu. Prezentované výsledky popisují rozdíly mezi změnami rheologického chování roztoku polystyrenu při oscilačním smyku s vysokou amplitudou (LAOS) vyvolanými nanočásticemi. Výsledky vedou k závěru, že vysoce-afinní OP-POSS nanočástice při nízkých koncentracích dobře interagují s PS a tvoří tuhé agregáty, zatímco nízko-afinní OM-POSS nanočástice za těchto podmínek neovlivňují deformační chování polymerních řetězců. Dále byla pozornost zaměřena na vliv použitého rozpouštědla na uspořádání nanočástic v SiO2/PMMA a SiO2/PS nanokompozitech, který je v literatuře prezentován jako parametr řídící prostorové uspořádání nanočástic v pevném stavu. Důraz byl kladen na kvalitativní rozdíly mezi „špatně dispergovanými“ shluky nanočástic, které byly na základě rheologie a strukturální analýzy (TEM, USAXS) identifikovány jako polymerními řetězci vázané nanočásticové klastry a dva typy agregátů, jeden termodynamického a druhý kinetického původu. Jednotlivé druhy agregátů se vyznačují odlišnými kinetikami vzniku a rozdílnými vlastnostmi jak mezi sebou, tak v porovnání s dispergovanými nanočásticemi. Pozorované typy disperze nanočástic byly kvantitativně posouzeny podle svých rheologických vlastností během roztokové přípravy, podle kterých byla vyhodnocena míra adsorpce polymeru na povrch nanočástic a atrakce ve vypuzeném objemu. Výsledky byly porovnány s teorií PRISM. Důležitost uspořádání nanočástic byla demonstrována na porovnání teplot skelných přechodů různých struktur při stejném chemickém složení.
Study of the dependence of concrete composition on the values of elasticity modules
Křížová, Klára ; Kolář,, Karel (referee) ; Adámek, Jiří (referee) ; Ďurica,, Tibor (referee) ; Hela, Rudolf (advisor)
The modulus of elasticity is one of the basic characteristics of concrete defining elastic deformation of concrete and it plays a significant role in the static design of structures. Due to current trends in concrete technology, offering a wide variability in the proposals of the composition of concrete, there are changes not only in strength characteristics but also in the modulus of elasticity of concrete. The aim of this doctoral thesis is to study the dependence of different compositions on modulus of elasticity of concrete. Design of concrete composition is prepared with respect to the use of different types of cement, mineral admixtures, types and fractions of aggregates. The work is mainly focused on the determination of static modulus of elasticity in compression with the addition of dynamic modules. In the first phase determined modulus of elasticity are compared with tabulated values according to Eurocode 2, which are derived for the specific strength class of concrete. Part of this work is the compilation of the main technological aspects of concrete which can favorably affect the modulus of elasticity.
Portable conveyor for aggregate
Šarman, Michal ; Kašpárek, Jaroslav (referee) ; Škopán, Miroslav (advisor)
The aim of this bachelor thesis is to design portable belt conveyor for aggregate of given parameters. The introduction contains classification of conveying machines and devices. Further chapters are dealing with the actual design of the conveyor, functional description of individual parts, selection of components, and functional calculation according to ISO 5048 standard. The final chapter specifies maximum weight delivery and overall review of the machine. The work is suplemented by mechanical drawings.
Coarse graded asphalt mixtures
Mucha, Ondřej ; Dašek, Ondřej (referee) ; Hýzl, Petr (advisor)
The bachelor’s thesis is focused on asphalt mixtures that contain coarser aggregates than currently allowed by technical regulations in the Czech Republic. The introductory part of the work describes the composition of asphalt mixtures, their division and use. Further deals with foreign experience with these types of asphalt mixtures and their use in the surrounding European countries and in the United States of America. The aim of this work is to obtain a theoretical overview of knowledge about coarse graded asphalt mixtures from foreign sources and research.
The experimental verification of modulus of elasticity of fine grained composites based on silicate binders
Hoduláková, Michaela ; Kucharczyková, Barbara (referee) ; Kocáb, Dalibor (advisor)
Since their inception, building materials are constantly improving. New ways to explore and improve the material's properties are constantly investigated (especially to improve the mechanical and deformation characteristics of the materials). This thesis is focused on identifying and comparing values of the modulus of elasticity of fine-grained composites. These features are compared with respect to water cement ratio, ageing and compressive strength of the investigated materials. Afterwards, the values of the modulus of elasticity are studied in the relation to the tested materials.
Analysis of the laboratory test "Crack propagation by semi-circular bending"
Petříček, Václav ; Dašek, Ondřej (referee) ; Varaus, Michal (advisor)
The objective of this bachelor thesis is to realize the basic laboratory tests of aggregate and asphalt binder, thereafter, to desing the Czech asphalt mixture ACO 11+ and the German asphalt mixture AC 11 DS and to compare them after testing for the resistence againts crack propagation.
Recycled material in Stone mastic asphalts
Motl, Vojtěch ; Coufalíková, Iva (referee) ; Hýzl, Petr (advisor)
The Bachelor’s thesis deals with an issue of adding a Reclaimed asphalt pavement (RAP) into surface courses, especially SMA 11S. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part defines the term RAP and explains how to gain RAP and how to use it for a hot recycling at asphalt plants. The practical part deals with the design of asphalt mixture containing 30 % of RAP, the preparation of test specimens, the description of executed tests and the results of those tests. The results are compared with SMA 11S without RAP.

National Repository of Grey Literature : 89 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.