National Repository of Grey Literature 73 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Morphology of Polyamide 12 and Polyamide 11 formed at overpressure and underpressure
Bělašková, Marie ; Tocháček, Jiří (referee) ; Bálková, Radka (advisor)
In this master thesis it was studied morphology of polyamide 12 (PA12), polyamide 11 (PA11) and their blends in the percent ratios 95/5, 75/25, 50/50, 25/75 and 5/95 formed at pressure 7 MPa in a calorimeter both after continual heating and cooling and after annealing and isothermal crystallization. Neat polyamides and blends were further characterized by thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry at atmospheric pressure, Fourier-transform infrared spectroscopy in attenuated total refection, and X-ray diffraction analysis. The increased pressure improved level of polyamide chains ordering in crystal lamellae. Thermal annealing improved especially ordering of PA12, isothermal crystallization led to considerable increase of crystallinity, whereas PA11-rich blends supported perfection of PA12 crystals. Partial transformation of - to -structure occurred in case of neat PA12 at high pressure, the change of the chain conformation into the closer one occurred in neat PA11 without transformation of the type of crystal structure.
Investigation of Functional Properties of Thin NiTi Filaments for Applications in Smart Structures and Hybrid Textiles
Pilch, Jan ; Dlouhý, Antonín (referee) ; Heczko,, Oleg (referee) ; Pokluda, Jaroslav (advisor)
PhD thesis focuses the field of textile application of modern functional materials, namely metallic shape memory alloys with unique thermomechanical properties deriving from martensitic transformation in solid state. Particularly, it deals with the development of a nonconventional thermomechanical treatment of thin NiTi filaments via Joule heating by electric current and related basic research involving thermomechanical testing and modeling of functional properties of the filaments, investigation of martensitic transformations and deformation processes in NiTi and investigation of the fast recovery and recrystallization processes in metals heated by short pulses of controlled electric power. The method was developed and called FTMT-EC. In contrast to conventional heat treatment of metallic filaments in environmental furnaces, this method allows for precise control of the raise of the filament temperature and filament stress during the fast heating (rate ~50 000 °C/s). As a consequence, it is possible to precisely control the progress of the fast recovery and recrystallization processes in heat treated filaments. In this way it is possible to prepare filaments with desired nanostructured microstructure and related functional properties. A prototype equipment for application of the method for heat treatment of continuous SMA filaments during respooling in textile processing was designed and built. Comparing to the conventional heat treatment of SMA filaments in tubular environmental furnaces, this approach is faster, saves energy and allows for preparation of filaments with special functional properties. International patent application was filed on the method. It is currently utilized in the research and development of smart textiles for medical applications.
Possibilities of utilisation of salt slags from aluminum production
Sedlačík, Martin ; Másilko, Jiří (referee) ; Opravil, Tomáš (advisor)
Bachelor thesis deals with characterisation of salt slag formed during melting of aluminium scrap in rotary furnaces and proposes options of utilization of this material as a secondary raw material. Samples from top, middle and bottom part of mould, where slag cools down after the melting process is finished, were tested. Aim of the thesis is also to evaluate the effect of air access during the cooling process on phase and chemical composition of salt slag. Particle size distribution, content of soluble substances and composition were examined in collected samples. Phase and chemical compositions of both soluble and insoluble portion of idividual fractions were determined using X-ray powder diffraction and X-ray fluorescence spectrometry.
An investigation of novel electroceramic structures for new sensor applications
Nan, Bo ; Liedermann, Karel (referee) ; Milne, Steven (referee) ; Button, Timothy William (advisor)
Piezoelektrické keramické materiály jsou široce používány v mnoha aplikacích a průmyslových odvětvích, nicméně tradiční materiály obvykle obsahují olovo, které je toxické vůči životnímu prostředí. Většina zemí proto zavedla zákony a omezení, které postupně minimalizují spotřebu olova a podporují výzkum v oblasti bezolovnatých kompozic, které by nahradily olověné protějšky. Bezolovnatá piezoelektrická keramika se tak stala žhavým tématem v posledních letech. Nicméně výzkumy na praktické využití bezolovnatých piezoelektrických materiálů jsou jen zřídka publikovány. V této diplomové práci byl vybrán jeden z nadějných kandidátů na piezoelektrickou bezolovnatou keramiku (Ba0.85Ca0.15)(Zr0.1Ti0.9)O3 za účelem zkoumání metody snížení jeho vysoké teploty slinování pomocí dotování uhličitanem lithným, kde syntéza prášku byla připravená pomocí techniky sol-gel. Výsledky byly srovnány s konvenčním práškem syntetizovaným v pevné fázi. Vzorky vyrobené ze sol-gel prášku dopovaného 0.5% hmotn. uhličitanem lithným a slinované při 1300 °C po dobu 2 hodin vykazovaly d33 = 447 ± 9 pC N–1, teplotu Curie 98.7 °C a velikost zrn 7.0 ± 0.3 m. Další důležitou otázkou pro aplikace bezolovnatého piezoelektrického keramického materiálu je jeho výroba v různých konfiguracích. Použitím techniky odlévání pásky a aditivních výrobních postupů byla piezoelektrická keramika zpracována do tří různých konfigurací (2-2, 3-3 a 1-3), aby se překlenula mezera mezi materiálovými vědami a materiálovým inženýrstvím. Pro dolévání pásky byly použity suspenze na bázi oleje a vody. Pro přípravu neslinutých keramických fólií bez trhlin, byly pro odlévání na bázi oleje vyvinuty uhlíkové suspenze s obsahem pevných látek 25% hmotn. a BCZT suspenze s obsahem pevných látek 65% hmotn. Problém práškové hydrolýzy ve vodných suspenzích byl vyřešen povrchovou úpravou prášku Al(H2PO4)3, což umožnilo, aby byly tlusté vrstvy bez trhlin odlety v jednom kroku. Tlusté vrstvy slinované při 1500 °C vykazovaly relativní dielektrickou konstantu 1207, dielektrickou ztrátu 0.018 při 1 kHz, remanentní polarizaci 7.54 µC/cm2 a koercitivní síla intenzity pole (Ec) 0.23 kV/mm při 3 kV/mm. Pro tvarování BCZT v konfiguraci 3-3 a 1-3 byla použita přímá metoda tisknutí inkoustu. Pro správnou úpravu tiskového procesu byla použita inkoustová náplň s viskoelastickým chováním obsahující 41.6% obj. pevných látek BCZT a se zpracovatelskými přísadami (HPMC ~ 2.4% a PEI ~ 0.03%). Vzorky v konfiguraci 3-3, slinované při 1500 °C, vykazovaly nejvyšší dielektrické a piezoelektrické vlastnosti, kde Curieho teplota = 86 °C, tan = 0.021, remanentní polarizace = 4.56 µC/cm2 a d33 = 100 ± 4 pC/N. Vzorky v konfiguraci 1-3 slinované při 1500 °C, které byly smíchány s epoxidem, vykazovaly dielektrickou konstantu 144 a dielektrickou ztrátu 0.035 při 1 kHz. Tato práce popisuje tvarování bezolovnaté piezoelektrické keramiky s vynikajícími vlastnostmi v pokročilých strukturách jako krok k návrhu pro moderní senzorické a energy harvesting aplikace.
Organic materials for molecular quantum bits
Tuček, Marek ; Bábor, Petr (referee) ; Čechal, Jan (advisor)
In this thesis we briefly outline the properties and utilization of metal phthalocyanines, the procedure of iron phthalocyanine thin film deposition on Si(100), the supplementary post-deposition analysis by XPS and the equipment used to measure X-ray reflectivity. Further we describe the theoretical description of physical background of X-ray diffraction on a crystal, the measurement of X-ray reflectivity and evaluation of acquired data, focusing on determination of the thin film thickness, identification of its crystal structure and lattice parameters. It has been found out that iron phthalocyanine thin films deposited on a substrate at room temperature grow as an alpha-phase in the shape of needles perpendicular to substrate surface, so the film thickness, due to high rougness of the film, can be only estimated with the help of Scherrer equation for long depositions. In the case of shorter depositions (and thus lower roughness) the Kiessig fringes method can be used. By the post-deposition annealing we were not able to induce a phase transition; at required temperatures all the material on the substrate evaporated. By a deposition on a substrate heated to 160°C we acquired considerably rough film with unclear crystalline phase.
Structural and morphological characterization of polyamide buckles
Kubíčková, Eva ; Poláček, Petr (referee) ; Bálková, Radka (advisor)
The work deals with structrural and morphological characterization of polyamide buckles used to fasten webbins. The buckles were produced in five different years, a few of those produced in 2000 and 2004 were broken. The aime is to determine the type of polyamide and the cause of fracture of the buckles during using. The buckles were characterized in terms of structure and composition by Fourier-transform infrared spectroscopy in a mode of attenuated total reflaction, differential scanning calorimetry, thermogravimetry and X-ray diffraction. The buckles were made of polyamide 12. The broken buckles showed higher melting point, lower thermal stability and, in addition to modification it also contains modification, which is more fragile and probably represents the cause of fracture.
Synthesis and characterization of sulfurized polymers for electrochemical power sources
Svoboda, Lukáš ; Kazda, Tomáš (referee) ; Čech, Ondřej (advisor)
Batteries based on lithium-sulfur technology have the potential to increase the amount of stored energy in comparison with current lithium-ion systems while maintaining the same weight. Achieving this goal is possible due to the high theoretical energy density of sulfur, which exceeds the values of other materials used in batteries. However, these batteries suffer from several failing, which still hinder the practical use. The use of amorphous sulfur instead of its crystalline form might lead to increasing of durability and charge efficiency. Inverse vulcanization of sulfur seems to be the perspective method for the preparation of polymer sulfur because it prevents its recrystallization and stabilizes amorphous sulfur. The aim of this thesis is the preparation and study of properties of materials made of inverse vulcanized sulfur.
Structural Properties of the Subsurface Groundgears and their Relation to the Parameters Set by Diffractometer Method
Červinka, Filip ; Malec, Jiří (referee) ; Pavloušková, Zina (advisor)
The bachelor‘s thesis deals with structual properties of the surface and subsurface ground gears. This thesis examines posibilities of affecting gear flank surface by continuous generating spur gear grinding process. There is used the measurement of hardness and microscopic observation of the structural properties for evaluating subsurface groundgears. This parameters are compared with values of residual stresses which was set by X-ray diffractometer method.
Results of Anorthite Creation in ceramic Body
Beránková, Karla ; Šveda,, Mikuláš (referee) ; Sokolář, Radomír (advisor)
Anorthite is crystalline phase in the ceramic body. Is acquired on burning a mixture of calcium ceramic raw material. This work deals with the influence on the resulting properties of anorthite ceramic body, especially flexural strength, porosity, shrinkage, thermal expansion coefficient. And the influence of different CaO sources on the properties. As a source of CaO was used calcium carbonate, calcium hydroxide and fluid fly ash.
Verifying the possibility of using the sum of effective residualstresses concept (SERS) for the evaluation of materials surfaceintegrity
Červinka, Filip ; Malec, Jiří (referee) ; Švejcar, Jiří (advisor)
The diploma thesis deals with surface integrity evaluation for different types of steels after case hardening and machining. This thesis compares Barkhausen noise analyses with residual stress depth profile set by X-Ray diffraction method with consideration of different penetration depth of both method. General purpouse of this thesis is verify the concept of the Sum Of Effective Residual Stresses as the index of part quality evaluation during manufacturing process.

National Repository of Grey Literature : 73 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.