Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ukrajinský pohled na zahraničně politický postoj Ukrajinského státu hejtmana Pavla Skoropadského (duben-prosinec 1918)
Blynnykov, Sergii ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Příloha č. 1 Český abstrakt bakalářské práce ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Název práce: Ukrajinský pohled na zahraničněpolitický postoj Ukrajinského státu hejtmana Pavla Skoropadského (duben-prosinec 1918) Autor práce: Sergii Blynnykov Vedoucí práce: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. Počet stran a znaků: 56/86801 Počet příloh: 2 Počet titulů použité literatury: 56 Abstrakt: 511 Bakalářská práce Ukrajinský pohled na zahraničněpolitický postoj Ukrajinského státu hejtmana Pavla Skoropadského (duben-prosinec 1918) se bude zabývat ukrajinským pohledem na mezinárodní politiku ukrajinského státu v r.1918, kde ovšem místo krále vládl hejtman -Pavlo Skoropadskyi, ukrajinským pohledem na rozvoj a změnu jeho mezinárodní politiky a roli Ukrajiny v mezinárodním kontextu. Autor vychází z odborné ukrajinské literatury, i když má prostudovanou i ruskou, i německou, ale klade hlavně důraz na ukrajinský pohled na tento problém. Kromě posouzení vztahů ukrajinského státu v r. 1918 z ukrajinského pohledů, jedná se o pokus prozkoumat změny v těchto vztazích v průběhu r. 1918, vymezit hlavní etapy zahraniční politiky za vlády hejtmana Pavla Skoropadského. Pokusí se načrtnout koncepci hejtmanovy zahraniční politiky a ověřit hypotézu, že přes blízkost k politice Centrálních mocností, nešlo zcela jednostrannou orientaci. Pokusí se...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.