Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pivovar ve městě, město v pivovaru - architektonicko urbanistická studie přestavby znojemského pivovaru
Pončík, Martin ; Ludvíková, Iveta (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Řešené území se nachází v historické části města Znojmo, na místě bývalého hradu. Svou nezaměnitelnou polohou významně doplňuje nejen městskou zástavbu, ale tvoří nedílnou součást panorama města. Nachází se zde jedna z nevýznamnějších památek v republice, rotunda svaté Kateřiny (ročně ji navštíví až 20000 turistů) a bývalý pivovar Hostan. Ten zde ukončil provoz a město odkoupilo pozemky i s budovami. Nyní řeší otázku, co s místem a kde vzít prostředky na jeho kultivaci.Hlavní myšlenkou je rozšířit městskou zástavbu a její strukturu do areálu pivovaru. Prostorová koncepce je založena na pěší ulici směřující od vstupu z města k rotundě, lemována městskými domy a objekty s obchůdky, bydlením a službami. Snahou je zachovat stávající uliční stopu pivovaru jako součást vývoje a vytvářet prostranství typické pro město Znojmo. Jižní cesta by zůstala v původním stavu, sloužila by nadále jako vyhlídková trasa plynule přecházející do prostranství kolem rotundy, doplněná pouze o letní posezení nabízející poklidný výhled do okolí. Kolem rotundy vznikne upravená parková plocha sloužící k odpočinku a nabízející krásné výhledy do okolí. Díky uzavřenosti náměstíčka a jejím situování se tak rotunda stává dominantou prostoru. Severní cesta by byla propojena s areálem pomoci schodiště z vyhlídkové terasy. Mohla by se tak stát hodnotným prostorem, který by sloužil k pobytu a odpočinku. Důležité je s přísunem nových služeb také vyřešit parkování, které bude umístěno v parkovacím domě. Jsou zde navrženy parkovací zakladače, které minimalizují prostorové nároky a s tím spojené i finance na realizaci. Díky tomu bude zajištěna potřebná kapacita parkovacích míst, aniž by to ovlivnilo negativním způsobem uliční prostory. Panorama města bude oživeno drobnou zástavbou začleňující se do okolní s oživením jeho původní dominanty – věže. Ta bude součástí bývalého severním dvoru, který bude využíván jako parková plocha určená pro sport a rekreaci. Věž by sloužila k vyhlídce, nahoře s hvězdárnou nabízející vyhlídku do okolí přes den a večer pohled na noční oblohu. Náměstí bude uzavřeno parkovacím domem, který tak bude kompozičně uzavírat ulici Přemyslovců. Veškeré potřebné technické sítě budou vedeny v ulici Hradní.
Pivovar ve městě, město v pivovaru - architektonicko urbanistická studie přestavby znojemského pivovaru
Pončík, Martin ; Ludvíková, Iveta (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Řešené území se nachází v historické části města Znojmo, na místě bývalého hradu. Svou nezaměnitelnou polohou významně doplňuje nejen městskou zástavbu, ale tvoří nedílnou součást panorama města. Nachází se zde jedna z nevýznamnějších památek v republice, rotunda svaté Kateřiny (ročně ji navštíví až 20000 turistů) a bývalý pivovar Hostan. Ten zde ukončil provoz a město odkoupilo pozemky i s budovami. Nyní řeší otázku, co s místem a kde vzít prostředky na jeho kultivaci.Hlavní myšlenkou je rozšířit městskou zástavbu a její strukturu do areálu pivovaru. Prostorová koncepce je založena na pěší ulici směřující od vstupu z města k rotundě, lemována městskými domy a objekty s obchůdky, bydlením a službami. Snahou je zachovat stávající uliční stopu pivovaru jako součást vývoje a vytvářet prostranství typické pro město Znojmo. Jižní cesta by zůstala v původním stavu, sloužila by nadále jako vyhlídková trasa plynule přecházející do prostranství kolem rotundy, doplněná pouze o letní posezení nabízející poklidný výhled do okolí. Kolem rotundy vznikne upravená parková plocha sloužící k odpočinku a nabízející krásné výhledy do okolí. Díky uzavřenosti náměstíčka a jejím situování se tak rotunda stává dominantou prostoru. Severní cesta by byla propojena s areálem pomoci schodiště z vyhlídkové terasy. Mohla by se tak stát hodnotným prostorem, který by sloužil k pobytu a odpočinku. Důležité je s přísunem nových služeb také vyřešit parkování, které bude umístěno v parkovacím domě. Jsou zde navrženy parkovací zakladače, které minimalizují prostorové nároky a s tím spojené i finance na realizaci. Díky tomu bude zajištěna potřebná kapacita parkovacích míst, aniž by to ovlivnilo negativním způsobem uliční prostory. Panorama města bude oživeno drobnou zástavbou začleňující se do okolní s oživením jeho původní dominanty – věže. Ta bude součástí bývalého severním dvoru, který bude využíván jako parková plocha určená pro sport a rekreaci. Věž by sloužila k vyhlídce, nahoře s hvězdárnou nabízející vyhlídku do okolí přes den a večer pohled na noční oblohu. Náměstí bude uzavřeno parkovacím domem, který tak bude kompozičně uzavírat ulici Přemyslovců. Veškeré potřebné technické sítě budou vedeny v ulici Hradní.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.