Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Určování příbuzenských vztahů u druhů CITES na základě analýzy mikrosatelitů
Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Praha ; GENSERVICE, s.r.o., Brno ; Hovorková, Alena
Cílem projektu bylo vypracování metod DNA analýzy využívající mikrosatelitových markerů u vybraných druhů chráněných dle CITES a zavedení metodického postupu pro určování rodičovství do praxe. Metoda byla ověřena na druzích raroh velký, sokol stěhovavý, sokol lovecký, jestřáb lesní. Byl vypracován a ověřen metodický postup s využitím 12-ti mikrosatelitových lokusů pro určování rodičovství.
Určování příbuzenských vztahů u druhů CITES na základě analýzy mikrosatelitů
Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Praha ; GENSERVICE, s.r.o., Brno ; Hovorková, Alena
Cílem projektu bylo vypracování metod DNA analýzy využívající mikrosatelitových markerů u vybraných druhů chráněných dle CITES. Zvoleny byly druhy: raroh velký, sokol stěhovavý, sokol lovecký, jestřáb lesní. Uvažovaný projekt má za cíl uvést do praxe soubor metodických postupů na určování rodičovství pomocí analýzy DNA k terénnímu použití pro státní orgány ochrany přírody v oblasti upravené zákonem č.16/1997 Sb.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.