Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika mikroskopických hub u pšenice
HORTOVÁ, Bronislava
Cílem diplomové práce bylo sledování přirozeného výskytu, frekvence a druhové diverzity mikroskopických hub. Výskyt byl hodnocen v závislosti s jednotlivými faktory prostředí (půdní reakce, způsob hospodaření, plodina, geografická poloha). Pokusnou plodinou byla pšenice, jednalo se o odrůdy Ebi, Alka, Meritto, Aranka a Zuzana. Vzorky pšenice pocházely ze tří stanovišť {--} Lukavec, Praha-Ruzyně a České Budějovice. Sledování četnosti výskytu mikroskopických hub bylo zaměřeno především na houby rodu Fusarium. Výskyt byl sledován z hlediska vlivu stanovištních podmínek, předplodiny, pěstebního systému a průběhu počasí v daném roce. Vedlejším pokusem bylo stanovení některých výnosových ukazatelů. Jednalo se o stanovení klíčivosti, hmotnosti tisíce semen (HTS) a objemové hmotnosti (OH).
Houby v jeskyních
Nováková, Alena
Práce zahrnuje údaje o zastoupení mikroskopických hub v různých evropských jeskyních (Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Španělsko a Francie) získaný studiem v průběhu 20 let.
Diverzita a taxonomie rodu Trichoderma v České republice
Valinová, Šárka ; Kubátová, Alena (vedoucí práce) ; Nováková, Alena (oponent)
Rod Trichoderma - anamorfa rodu Hypocrea (Hypocreaceae, Hypocreales, Sordariomycetes, Ascomycota) patří mezi saprotrofní vláknité mikromycety. Zástupci tohoto rodu jsou významní především jako kosmopolitní obyvatelé půdních ekosystémů, včetně opadu a dřevního materiálu. Tato práce shrnuje výsledky studia izolátů patřících k rodu Trichoderma pocházejících z území České republiky, a to především z půdy a opadu. V rámci diplomové práce bylo zpracováno celkem 267 izolátů. U všech těchto izolátů byla zjištěna druhová příslušnost pomocí fenotypových znaků, UP-PRC fingerprintingu a genové sekvence oblasti tef 1α, ITS a u kmenu AK 115/00 též úseku rpb2. Výsledkem studie byla identifikace 21 druhů rodu Trichoderma patřících do 4 sekcí a nalezení jednoho izolátu druhu dosud pro vědu neznámého. Druhy T. crassum, T. gamsii, T. ghanense, T. rossicum a T. longipile byly v České republice nalezeny poprvé. Z literárních údajů a z vlastní studie vyplývá, že v současné době je v ČR známo 34 druhů rodu Trichoderma. V práci je diskutována nepříliš velká spolehlivost identifikace některých druhů založená jen na fenotypových znacích. Klíčová slova: diversita, Trichoderma, Hypocrea, Česká republika, Trichoderma sp. nov.
Diverzita a taxonomie rodu Trichoderma v České republice
Valinová, Šárka ; Kubátová, Alena (vedoucí práce) ; Nováková, Alena (oponent)
Rod Trichoderma - anamorfa rodu Hypocrea (Hypocreaceae, Hypocreales, Sordariomycetes, Ascomycota) patří mezi saprotrofní vláknité mikromycety. Zástupci tohoto rodu jsou významní především jako kosmopolitní obyvatelé půdních ekosystémů, včetně opadu a dřevního materiálu. Tato práce shrnuje výsledky studia izolátů patřících k rodu Trichoderma pocházejících z území České republiky, a to především z půdy a opadu. V rámci diplomové práce bylo zpracováno celkem 267 izolátů. U všech těchto izolátů byla zjištěna druhová příslušnost pomocí fenotypových znaků, UP-PRC fingerprintingu a genové sekvence oblasti tef 1α, ITS a u kmenu AK 115/00 též úseku rpb2. Výsledkem studie byla identifikace 21 druhů rodu Trichoderma patřících do 4 sekcí a nalezení jednoho izolátu druhu dosud pro vědu neznámého. Druhy T. crassum, T. gamsii, T. ghanense, T. rossicum a T. longipile byly v České republice nalezeny poprvé. Z literárních údajů a z vlastní studie vyplývá, že v současné době je v ČR známo 34 druhů rodu Trichoderma. V práci je diskutována nepříliš velká spolehlivost identifikace některých druhů založená jen na fenotypových znacích. Klíčová slova: diversita, Trichoderma, Hypocrea, Česká republika, Trichoderma sp. nov.
Studium mikroskopických vláknitých hub ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
Nováková, Alena
Práce uvádí výsledky studia mikroskopických hub ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. Zahrnuty jsou izolace z jeskynního ovzduší a jeskynních sedimentů, porovnávány jsou údaje z míst na turistické trase s místy se zvýšenou koncentrací CO.sub.2./sub..
Problematika mikroskopických hub u pluchatého ovsa
ŠTÝSOVÁ, Kateřina
Tato práce pojednává o hodnocení výskytu patogenních hub u pluchatého ovsa u 4 odrůd a jejich variant, způsobů ošetření během vegetace. Rovněž je zjišťována četnost výskytu sledovaných fytopatogenních hub, strategie odhadu ztrát a hodnocení intenzity choroby. Dále je sledována infekce patogeny hub rodu Fusarium včetně vyhodnocení výnosotvorných prvků. V pokusech in vitro se sleduje povrchová mikroflóra na osivu pluchatého ovsa.
Mikroskopické houby jako potrava jeskynních bezobratlých živočichů - laboratorní pokus potravní preference
Nováková, Alena ; Luptáčik, P. ; Kováč, L. ; Lukešová, Alena ; Šustr, Vladimír
Cílem práce je metodika potravně preferenčních testů při studiu interakcí mikromycetů a různých zástupců jeskynních bezobratlých a prezentace prvních výsledků.
Zajímavé nálezy mikromycetů
Nováková, Alena
V této práci je prezentováno 6 saprotrofních hub, které byly izolovány z jeskyní České republiky, Slovenska a Rumunska a z půdy v USA. Jejich výskyt a morfologické vlastnosti jsou diskutovány.
Mikroskopické houby v ovzduší bytů v rekonstruovaných a v nerekonstruovaných domech v Českých Budějovicích
Nováková, Alena
V příspěvku je porovnán výskyt mikroskopických hub v ovzduší bytů (počty CFU v m.sup.3./sup. vzduchu) v kompletně zrekonstruovaném a nerekonstruovaném panelovém domě v Českých Budějovicích.
Fytofágní roztoči - noční můra mykologických laboratoří
Nováková, Alena
Fytofágní roztoči představují nebezpečí pro mykologické laboratoře vzhledem ke zničení a kontaminaci kultur těmito roztoči. Příčiny rozšíření roztočů a metody jejich likvidace a prevence jejich výskytu jsou diskutovány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.