Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
A DSGE Model with Financial Dollarization: the Case of Serbia
Djukić, Mirko ; Hlédik, Tibor ; Polanský, Jiří ; Trajčev, Ljubica ; Vlček, Jan
Tato studie rozšiřuje standardní model všeobecné rovnováhy (model DSGE) malé otevřené ekonomiky o finanční eurizaci, aby lépe odrážel měnový transmisní mechanismus v srbské ekonomice. Ve srovnání se standardním modelem DSGE zahrnuje náš modelový rámec komerční banky obhospodařující vklady a poskytující úvěry v cizí měně. Tyto vlastnosti umožnují zkoumat vliv změn nominálního měnového kurzu jak na finanční bohatství domácností, tak na jejich spotřební chování. Součástí článku je modelová struktura, včetně optimalizačních problémů jednotlivých ekonomických subjektů a korespondující podmínky prvního řádu. Modelové vlastnosti byly kalibrovány tak, aby plně odrážely stylizovaná fakta pozorovaná v dolarizovaných ekonomikách. Model je kalibrován na srbská data. Nepozorované trendy a odchylky hlavních reálných modelových proměnných od těchto trendů byly odhadovány pomocí modelově konzistentního vícerozměrného filtru.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Economic Research Bulletin (2013, No.2). No. 2, Vol. 11, November 2013, Macroeconomic Effects of Fiscal Policy
Česká národní banka
This edition of the Research Bulletin focuses on four articles which analyse the macroeconomic effects of fiscal policy. The first article examines the interactions between monetary and fiscal policies in six industrialised countries during 1980–2008. Employing a novel empirical framework, the article documents changes in monetary-fiscal interactions over time. Next, these changes are linked to the monetary policy regime set-up. The second article assesses the extent to which fiscal discretion in the Czech Republic contributed to smoothing the real economy over the business cycle in the past decade. Using several alternative approaches, the results suggest that fiscal discretionary measures have been procyclical, that is, have amplified business cycle fluctuations. The third article analyses in an empirical framework how unexpected changes to government spending and revenues affect the Czech economy. The article detects certain regularities and at the same time shows the limits of the existing identification methods when applied to short Czech fiscal data. The fourth article takes a complementary approach by building a dynamic stochastic general equilib rium (DSGE) model to quantify the effects of fiscal measures on the expenditure and revenue sides of the Czech economy. The model, which is still rather in the development stage, demonstrates the potential for calculating fiscal multipliers and simulating the macroeconomic effects of fiscal measures for individual categories of the government budget.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Issues in adopting DSGE models for use in the policy process
Fukač, Martin ; Pagan, Adrian
Práce se zabývá třemi oblastmi - návrh modelu, sladění údajů a operační požadavky. Práce začíná obecnou diskuzí o struktuře dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE), kde autoři zkoumají problémy, jako např. (i) typy restrikcí, které DSGE modely představují pro systémovou dynamiku, (ii) implikace, kterou by tyto modely měly pro "lokační parametry", konkrétně tempo růstu, a (iii) zda tyto modely mohou sledovat dlouhodobý pohyb veličin a odpovídající dynamické přizpůsobování.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Malý DSGE model pro otevřenou ekonomiku
Katreniaková, Dagmara ; Štěpánek, Pavel (vedoucí práce) ; Halás, Vladimír (oponent)
Práce se zabývá malým DSGE modelem (model čtvrté generace) v prostředí české a slovenské ekonomiky. Jádro analytické části tvoří srovnání odhadnutého a optimálního pravidla a zároveň jejich porovnání s reálnými výstupy. Cílem je poukázat na efektivnost centrální banky při stabilizaci variability inflace a výstupu ekonomiky. Teoretická část poskytuje znalosti usnadňující pochopení souvislostí tohoto modelu a zároveň nás obeznámí s modely, které v dnešní době využívá Česká národní banka a Národná banka Slovenska.